2017 M. NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS


Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga nuo 2011 m. vykdo Veiklos rėmimo projektą, kurį didžiąja dalimi finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560

2017 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS

Projektų finansavimo tikslas – skirti lėšų pareiškėjams, atstovaujantiems neįgaliesiems, ginantiems jų teises, telkiantiems neįgaliuosius bendroms veikloms, didinantiems jų savarankiškumą, ugdantiems neįgaliųjų gebėjimus, skatinantiems neįgaliuosius gyventi

Projekto tikslas ir uždaviniai: Suburti neįgaliųjų šeimos narių bendruomenę; padėti jiems suprasti esminius gyvenimo pokyčius ištikus ligai.

Uždaviniai:

  • Pacientų bei jų šeimos narių poreikių analizė, vertinimas ir tenkinimas, pasitelkiant kvalifikuotus specialistus.
  • Sudaryti galimybes neįgaliesiems dalyvauti renginiuose jiems pritaikytose vietose, sukurti atmosferą, kurioje jie galės jaustis patogiai, laisvai ir nevaržomai bendrauti su specialistais, kurie padės žmonėms susigyventi su liga ir valdyti savo gyvenimą.

Veiklos:

  • Neįgaliųjų teisių gynimas (organizuojant informacinius darbinius susitikimus savivaldybėse,aktyviai dalyvaujant įvairių darbo grupių veiklose,nuolat secant ir atitinkamai reaguojant į teisės aktų projektus,viešinant asociacijos veiklą organizuojant konferencijas,vykdant tarptautinį bendradarbiavimą su Europos IS platforma,Europos IS federacija ir kt. Taip pat organizuojant bendrus projektus su Baltijos IS asociacijoms.
  • Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.