Projektas

 


Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga kartu Vilniaus miesto savivaldybe ir padedant psichologams iš Danijos IS asociacijos, pradėjo vykdyti socialinį projektą “ Aš (at)kūriu Šeimą”

 Projekto įgyvendinimo vieta:Vilnius.Projekto tikslas –suburti stiprių,laimingų,sveikų Šeimų bendruomenę,pasinaudojant  individualios psichologijos pagalba ir emociškai stiprių žmonių patirtimi.Projekto uždavinys – paskatinti naujai diagnozuotus išsėtine skleroze sergančiuosius jų artimuosius bei visuomenę,  atsakingai priimti ir spręsti šeimą užklupusias krizes .Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra : Vilniaus jaunimo IS klubas ir jų artimieji.Trukmė-1 metai.Projekto vykymo laikotarpiu organizuosime atskirą seminarų ciklą :12 invidualaus psichologinio konsultavimo seminarų naujai diagnozuotiems žmonėms (mažose grupėse-pagal žmonių pasirinkimą ); 6 seminarus-šeimos nariams; 6 seminarus- vaikams, kurių vienas ar abu tėvai serga IS; 2 seminarus darbdaviams, kuriuose dirba bent vienas žmogus sergantis IS,  2 seminarus švietimo įstaigų darbuotojams (kurių įstaigas lanko vaikai,turintys  vieną ar abu tėvus su negalia).Metų pabaigoje organizuosime konferenciją Konferencijos metu apžvelgsim vykdomo projekto rezultatus bei aktualijas,  paviešinsim sėkmės istorijas, susijusias su šeimos (at) kūrimo istorijomis ir joms pasiekti, įgūdžių raida.

Projektą remia: