Aktyvių piliečių fondas Lietuvoje (dalyvavome darbo grupėse)

2019 m. sausio 10 d. Vilniuje įvyko Pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) konsultacija, inicijuota EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų  programos „Aktyvių piliečių fondas“ kontekste, norint gauti naujausius ir tiksliausius duomenis apie Lietuvos pilietinės visuomenės iššūkius ir nevyriausybinių organizacijų poreikius.

45 pilietinių organizacijų iš visos Lietuvos atstovai buvo supažindinti su Aktyvių piliečių fondo (APF) programos struktūra bei buvo pakviesti aptarti pagrindinius PVO kylančius iššūkius, susijusius su APF prioritetais, kartu paieškoti galimų jų sprendimo būdų.

 Po visą darbo dieną vykusio susitikimo buvo įvardinti aktualiausi iššūkiai ir pasiūlytos reikalingos veiklos bei konkretūs pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimo poreikiai, į kuriuos bus atsižvelgta kuriant APF programą Lietuvoje 2019 – 2024 metais. Nevyriausybinėms organizacijoms šiuo laikotarpiu bus skirta 9 mln. eurų. Čia pateikiama darbo grupių pagrindinių išvadų santrauka.