Seminaras „Savanoriško darbo patirtis ir plėtra.“.

Vasario 21d. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga sukvietė medicinos specialistus ir savanorius į Duomus viešbutį,kur vyko seminaras tema „Savanoriško darbo patirtis ir plėtra.“.

Seminaras surengtas pagal NVO veiklos rėmimo projektą siekiant  perteikti žinias, fokusuojant tiek į asmenybės formavimo, tiek į

profesinio tobulėjimo sritis.Seminaro metu buvo mokoma kaip bendrauti su negalią turinčiais asmenimis ir jų šeimos nariais, aptariami kokie pagrindiniai socialiai pažeidžiamų grupių  integracijos etapai, kaip efektyviai ir tikslingai organizuoti užimtumą, edukacines veiklas ir kaip tapti nepamainomu pagalbininku. Mokymus pravedė neurologas, reabilitologas, psichologas.

Savanorių pagalba organizacijoje yra neįkainojamas indėlis į organizacijos rezultatus..Svarbu supažindinti savanorius su darbo arba užimtumo specifika.

Seminaro metu kvalifikuoti medicinos specialistai padeda  geriau pažinti pacientus ir išsiaiškinti jų poreikius.

Pirmajame seminare dalyvavo  pacientų artimieji, kurie panoro gilinti žinias slaugant artimąjį arba jį užimti kita mėgiama veikla.

Užpildytos anketos parodė kad dalyviai turėjo didelį norą  pakelti savo motyvaciją ir gauti  reikiamų žinių.

Kvalifikacijos tobulinimas leis pasiekti ir išlaikyti tinkamą savanorių bei kitų specialistų kompetenciją,kuri padės tobulinti socialinių paslaugų koordinavimo procesą, o taip pat didinti teikiamų paslaugų prieinamumą, kokybę ir plėtrą.

Kadangi seminare dalyvavo 10 medicinos specialistų, buvo aptartos ir jų profesinės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą organizacijoje, funkcijos, pristatyti pačių medicinos darbuotojų sveikatos stiprinimo principai, būdai ir metodai bei sveikatos stiprinimo teorinė ir praktinė patirtis.

Daug dėmesio buvo skirta ergonominių rizikos veiksnių identifikavimui, psichosocialiniams profesinės rizikos veiksniams ir psichosocialinės rizikos  valdymui. Pranešėjai pasidalijo žiniomis apie bendravimo su pacientais specifiką.

Seminaro dalyviai gilino žinias ir karantino sąlygomis  savarankiškai, mokydamiesi nuotoliniu būdu.

Jie pažymėjo, kad seminaro tema išties aktuali, pageidavo daugiau renginių ir pateikiamų praktinių pavyzdžių sveikatos priežiūros tema.