2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.    Neįgaliųjų teisių gynimas Bendras netiesioginę teisinę pagalbą gavusių asmenų skaičius nėra tiksliai apibrėžiamas, kadangi asociacijos tiek šviečiamoji, tiek teisinė veikla apima visos Lietuvos švietimo, informavimo ,konsultacijų teikimo paslaugas tiek sergantiems tiek jų artimiesiems. Tiesiogiai atstovautos 320 neįgaliųjų teisės švietiejiškuose renginiuose, konferencijose,draugijų susirinkimuose ir vasaros užimtumo stovykloje. Suorganizuota 1 konferencija „“Išsėtine skleroze sergančių žmonių užimtumo ir mobilumo … Daugiau: 2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA