Galerija

EMSP šalių delegatai 2019 05 11-12d. Vilniuje

LISS generalnė sekretorė Aldona Droseikenė su EMSP Prezidentu Pedro Carrascal

Vice prezidentas Torben Damsgaard sveikina konferencjos dalyvius.

Šventinėje vakarienėje EMSP Viceprezidentas Torben Damsgaard sveikina konferencijos dalyvius.

EMSP Spaudos konferencija. Elisabeth Kasilingam-EMSP direktorė, Pedro Carrascal-EMSP Prezidentas,Rimantė Šalaševičiūtė-Seimo Socialinių reikalų ir darbo k-to pirmininkė,Tadas Jačiauskas-LISS valdybos pirmininkas.

Konferencijos salės vaizdai

Šauniai savo pareigas atliko savanorės studentės iš Vilnaus Universiteto Medicinos fakulteto.

Rasa Šnyrienė aktyvi darbo grupėje.

Baltijos šalių regiono galimybių studija.Lietuvos dalyviai ypač aktyvūs.

Konferencijos dalyviai

Šaunuolė Vaiva Sinickienė iš Kauno.Dalijosi savo gyvenimiška patirtimi.