Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/srvliss/domains/liss.lt/public_html/_shared/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 355


PROJEKTAI

PROJEKTAI

Projektas finansuojamas Vilniaus m.savivaldybės


 

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga 2017m. liepos mėnesio pradėjo įgyvendinti Vilniaus savivaldybės sveikatos rėmimo priemonių projektą „Judėk laisvai“

Projekto tikslinė grupė: žmonės sergantys išsėtine skleroze ir jų artimieji.

Tikslas:  Suburti fiziškai aktyvių ir sveiką gyvenimo būdą pasirinkusių išsėtine skleroze sergančiųjų ir jų artimųjų bendruomenę.

Projekto vykymo laikotarpiu bus organizuojami 6 seminarų ciklai sveikos gyvensenos ir kultūros formavimui.Pirmųjų 3 motyvacinių seminarų metu  lektoriai dalinsis informacija apie sveiką mitybą bei fizinio aktyvumo naudą bendrai savijautai .Sekantys 3 seminarai bus skiriami praktiniams užsiėmimams, kurių metu profesionalus kineziterapeutas parodis, kaip taisyklingai mankštintis ir sportuoti. Seminaro dalyviams taip pat bus parengta metodinė medžiaga  (atmintinė), kurioje bus atspindėta pagrindinė su fiziniu aktyvumu bei taisyklinga mityba susijusi informacija, praktiniai patarimai ir vaizdinė medžiaga. Taip pat projekto pabaigoje bus surengta konferenciją.Konferencijos organizavimas numatomas dėl dviejų pagrindinių priežasčių – projekto metu pasiektų rezultatų aptarimui bei tolimesnės organizacijos veiklai sveikos gyvensenos srityje planavimui.

 

 


2017 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS


 

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga nuo 2011m. vykdo Veiklos rėmimo projektą, kurį didžiąja dalimi finansuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apaugos ir darbo ministerijos.

 

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 4.2.1 papunktį.

 

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016-2018 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560

2017 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAS

 

Projektų finansavimo tikslas – skirti lėšų pareiškėjams, atstovaujantiems neįgaliesiems, ginantiems jų teises, telkiantiems neįgaliuosius bendroms veikloms, didinantiems jų savarankiškumą, ugdantiems neįgaliųjų gebėjimus, skatinantiems neįgaliuosius gyventi

 

Projekto tikslas ir uždaviniai: : Suburti neįgaliųjų šeimos narių bendruomenę; padėti jiems suprasti esminius gyvenimo pokyčius ištikus ligai.

 

Uždaviniai :

 

Pacientų bei jų šeimos narių poreikių analizė, vertinimas ir tenkinimas, pasitelkiant kvalifikuotus specialistus.

 

Sudaryti galimybes neįgaliesiems dalyvauti renginiuose jiems pritaikytose vietose, sukurti atmosferą, kurioje jie galės jaustis patogiai, laisvai ir nevaržomai bendrauti su specialistais, kurie padės žmonėms susigyventi su liga ir valdyti savo gyvenimą.

 

Veiklos: Neįgaliųjų teisių gynimas (organizuojant informacinius darbinius susitikimus savivaldybėse,aktyviai dalyvaujant įvairių darbo grupių veiklose,nuolat secant ir atitinkamai reaguojant į teisės aktų projektus,viešinant asociacijos veiklą organizuojant konferencijas,vykdant tarptautinį bendradarbiavimą su Europos IS platforma,Europos IS federacija ir kt. Taip pat organizuojant bendrus projektus su Baltijos IS asociacijoms.

 

Neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose.

 Lietuvos sveikatos ministerijos finansuojamas projektas

Projekto sritis:Sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimas.

Pagal projektų prioritetą: Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimas.

 

Projekto aprašymas „Gyvenk sveikai“.

Projekto įgyvendinimo vieta :Vilniaus, Kaunas, Panevėžys, Klaipėda, Šiauliai. Trukmė:12 mėnesių.

Projekto tikslas – suburti fiziškai aktyvių ir sveiką gyvenimo būdą pasirinkusių išsėtine skleroze sergančiųjų ir jų

artimųjų bendruomenę.

Projekto uždavinys - paskatinti išsėtine skleroze sergančiuosius bei jų artimuosius būti fiziškai aktyvesniais.

Pagrindinė  projekto tikslinė grupė yra IS sergantieji ir jų artimieji.

Numatoma, kad projekto veiklose tiesiogiai dalyvaus ne mažiau kaip 100  IS sergančiųjų ir 100 jų artimųjų.

  Projekto vykymo laikotarpiu organizuosime atskirą seminarų ciklą fizinio aktyvumo skatinimui. Seminarų metu  dirbsime ne tik su tikslinės grupės motyvavimu būti fiziškai aktyvesniais, tačiau daugiau nei pusė seminaro laiko  skirsime praktiniams užsiėmimams, kurių metu profesionalus kineziterapeutas parodis, kaip taisyklingai mankštintis ir sportuoti.

  Seminarus organizuosime 5 miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose- po du kiekviename.. Iš viso 10 seminarų. Kiekviename seminare numatoma, kad dalyvaus apie 20 dalyvių iš skirtingų IS organizacijų Lietuvoje – tiek sergantieji, tiek ir jų artimieji.

  Du seminarai tai pačiai grupei numatyti dėl siekio užtikrinti veiklos tęstinumą, t. y. pirmo seminaro metu bus siekiama paskatinti būti fiziškai aktyvesniais ir pateikiami praktiniai pratimai ir patarimai. Antro seminaro metu būtų aptariamos dalyvių patirtys arba aiškinamasi, kokios priežastys lėmė, kad dalyviai nepasirinkto būti fiziškai aktyvesniais. Tokių būdu būtų užtikrinamas grįžtamasis ryšys tiek projekto dalyviams, tiek ir mūsų organizacijai.

  Seminarų metu dalyviai bus supažindinti su šiaurietiško ėjimo aspektais, kinų mankšta TAI ČI, pilatesu, joga bei kitomis galimomis mankštomis bei sportais, kurie gali būti pritaikomi IS sergančiųjų fizinėms galimybėms, nes netinkamai pasirinkta mankšta ar sportas gali pakenkti,. Teorija bus apjungta su praktika, parodyti, ką ir kaip galima atlikti. Seminarų įgyvendinimui bus įsigytas inventorius mankštoms ir praktiniams užsiėmimams. Seminaro dalyviams taip pat bus parengta metodinė medžiaga  (atmintinė), kurioje bus atspindėta pagrindinė su fiziniu aktyvumu susijusi informacija, praktiniai patarimai ir vaizdinė medžiaga.

  Viena iš papildomų motyvacinių priemonių, o taip pat ir projekto metų organizuojamų seminarų įprasminimas praktinėje veikloje bus sporto renginys, kuriame dalyvaus tikslinės grupės nariai iš visos Lietuvos. Renginio metu bus vadovaujasi šūkiu, kad svarbu dalyvauti, o ne laimėti. Taip akcentuojant ne tikslą varžytis, bet tikslą dažniau pajudėti, pabūti kartu su bendraminčiais, paskatinti vieni kitus būti fiziškai aktyvesniais

  Taip pat projekto pabaigoje surengsime konferenciją.Konferencijos organizavimas numatomas dėl dviejų pagrindinių priežasčių – projekto metu pasiektų rezultatų aptarimui bei tolimesnės organizacijos veiklai sveikos gyvensenos srityje planavimui. Konferencijos metu apžvelgsim vykdomo projekto rezultatus bei aktualijas,  paviešinsim sėkmės istorijas, susijusias su sveikos gyvensenos bei fizinio aktyvumo įgūdžių raida.

Konferencijos pabaigoje bus parengtas planuojamų veiksmų šioje srityje planas.


2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA


2016 metų Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos veiklos ataskaita

1.    Neįgaliųjų teisių gynimas

Bendras netiesioginę teisinę pagalbą gavusių asmenų skaičius nėra tiksliai apibrėžiamas, kadangi asociacijos tiek šviečiamoji, tiek teisinė veikla apima visos Lietuvos švietimo, informavimo ,konsultacijų teikimo paslaugas tiek sergantiems tiek jų artimiesiems.

Tiesiogiai atstovautos 320 neįgaliųjų teisės švietiejiškuose renginiuose, konferencijose,draugijų susirinkimuose ir vasaros užimtumo stovykloje.

Suorganizuota 1 konferencija“Išsėtine skleroze sergančių žmonių užimtumo ir mobilumo aktualijos“ Vilniuje, Rasisson blue konferencijų centre, kurioje dalyvavo 250 asmenų, iš jų neįgaliųjų 200

Suorganizuota IS Dienos  renginys Kaune, kuriame dalyvavo 80 asmenų, iš jų neįgaliųjų 60 .

Dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje, EMSP konferencijoje Osle, kuriame dalyvavo 2 asmenys, iš jų neįgaliųjų 1.

Suorganizuota 1 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla Šventojoje, kurioje dalyvavo 80 asmenų, iš jų neįgaliųjų 60

Bendras naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojantį asmenų sąrašą) skaičius -410, iš jų neįgaliųjų-320

 

 


Heppy


Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga nuo 2011m gruodžio men.pradėjo vykdyti ES finansuojamą MULPRO Sveikatos priežiūros ir pacientų slaugos 2-jų metų programos projektą “Heppy”,kurį koordinuoja Turino (Italija) Gradenigo ligoninė.
Šis projektas yra “Hippocrates” projekto tęsinys ,kurį organizacija vykdė prieš du metus ir abu šiuos projektus priskiria prie iniciatyvos projektų. Kodėl Iniciatyvos? Pirmiausia labai svarbu organizacijai patekti į ES finansuojamų projektų duomenų bazę,o antra- užsirekomenduoti patikimo partnerio vardą, su kuriuo norėtų bendradarbiauti ir kitos Europos šalių institucijos.
Partnerių pasiūlymas dalyvauti projekto vykdyme sudomino visiška nauja Lietuvai tematika sveikatos priežiūros ir slaugos klasifikacijoje.
”Narrative medicine-Pasakojamoji medicina”-nedaug kas galėtų pasakyti kas tai yra ir kur ji taikoma.
Pasakojamoji (naratyvinė) medicina: išgyvenimų pasakojimo medicina. Įsisąmoninama, kad pagalbą teikiančioje aplinkoje reikalingas gebėjimas pasakoti: gebėjimas pažinti, interpretuoti ir veikti, remiantis paciento istorija ir jo kančia.
Nedaug buvo tokių svarbių pasikeitimų žmogaus gyvenime kaip tie, kuriuos per pastaruosius dešimtmečius sužadino medicininė praktika.Istoriškai ir tradiciškai medicina buvo nusakoma kaip gydytojo veikla susidūrus su pacientu: t. y kaip asmenų susitikimas. Akivaizdu, kad ypač per pastaruosius du dešimtmečius gerokai išaugo susidomėjimas tokiomis temomis kaip bendravimas ir santykiai medicinoje. Eilės dešimtmečių gebėjimas bendrauti medicinos srityje buvo laikomas savybe, kurią gydytojas galėjo turėti arba neturėti. Bendravimo įgūdžiai buvo daugiau kaip charakterio būdas nei profesinė kokybė, kurią derėtų formuoti studijų metais ir įgyvendinti klinikinėje praktikoje.
Tačiau yra dar vienas aspektas, būtent akcentuojamas “Heppy” projekte-tai dvasingumo atradimas.
“Heppy” projekto tematika yra pagrįsta vientisu ir sisteminiu medicinos metodų taikymu. (susitelkiančiu ties asmeniu, o ne ties pacientu) Teikiamos paslaugos turi būti struktūrizuotos tam,kad patenkintu paciento poreikius ir ištirtų žmogiškuosius resursus šeimos aplinkoje.
Tikslinę šio projekto vykdytojų grupę sudaro kvalifinuoti sveikatos priežiūros specialistai,t.y seselės, slaugytojos ir neformalūs slaugytojai,t.y šeimos nariai,kurie užsiima savo šeimos narių kasdieniu slaugymu.
Projekto tikslas: projekto vykdymo laikotarpiu mūsų organizacija pasitelkdama slaugytojų patirtį ir remdamasi pacientų istorijomis, sukurs slaugos taikymo modulį,kad perspektyvoje per pasakojamąją mediciną atskleisti žmogiškąjį ir veiksmingą medicininės praktikos modelį,įvertinant slaugos poreikį. Slaugos poreikių nustatymas bus svarbiausia viso slaugos proceso dalis. Labai svarbu bus įvertinti ar slaugos poreikius vienodai supranta pacientas, slaugytojas ir artimieji.
Kitas žingsnis šiame projekte bus įvertinti modulius.( kiekviena šalis kurs skirtingus modulius pagal tematiką )Moduliai bus kuriami išnagrinėjus pacientų išreikštų poreikių reikšmę ir įtraukti tik įsitikinus kad jie yra patenkinami.
Vertinimas bus atliekamas virtualiai keičiantis kvalifikuotų specialistų nuomone, kuriai privaloma bus vadovautis nustatytais metodologiniais kriterijais, kurie keliami visiems matavimo instrumentams

Jau įvyko du projektiniai susitikimai, kuriuose šalys –partnerės iš Rumunijos,Italijos,Lenkijos,Slovėnijos ,Anglijos ir Lietuvos pasikeitė informacija apie teikiamas šalyse slaugos paslaugas, pagrindinius Sveikatos slaugos sistemos strateginius principus ir kitais nacionalinės sveikatos politikos klausimais.
Lietuvoje slaugos ir socialinių paslaugų poreikis gyventojų namuose iki šiol nebuvo tirtas.
Pradėjus vykdyto projektą buvo atliktas pilotinis tyrimas, kad įsitikinti, ar projekte keliamos užduotys pakankamai suprantamos paciento šeimai ir slaugytojoms, ir ar jos atskleidžia tai, ko norima pasiekti per projektą.
Pilotiniame tyrime (interviu) dalyvavo vienas šeimos narys ir viena slaugytoja.(Viso 80 šeimų)
Pilotinio tyrimo duomenys buvo susisteminti į duomenų bazę.
Websaitas: http://heppy.projectize.eu/

Daug žinių šioje srityje Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga gavo 6 metus vykdydama “Mobilios slaugos” projektą,pagal Neįgaliųjų reikalų departamento socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje programą. Todėl ši patirtis mums atvėrė kelius gylintis į iki šiol naują namų slaugos sritį ir apmokyti slaugytojas bei šeimos narius taikyti inovatyvias slaugymo ir bendravimo su neįgaliaisias teorijas.
Kitų metų pabaigoje galėsime įvertinti pasiektų rezultatų kiekybinius ir kokybinius veiksnius bei pasidalinti įgyta patirtimi.
Aldona Droseikienė
Projekto koordinatorė Lietuvoje
Tel: +370 5 2609068
Tel: 8 612 08003


Biudžeto lėšos.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga vykdydama Neįgaliųjų reikalų departamento 2011 m Neįgaliųjų socialinės integracijos programą Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui įgyvendinti gavo
p atvirtinimą dėl finansavimo 2011 metams sumoje-67,0 tūkstančiai litų.
Projekto finansavimas paskirstytas 8 draugijoms atitinkamai 8 miestų savivaldybių teritorijose tolygiai.
Paslaugas gaus iki 80 visiškos negalios žmonių Vilniuje, Kaune,Klaipedoje, Šiauliuose, Panevėžyje,Telšiuose, Alytuje ir Raseiniuose.
Paslaugas teiks 19 projekto vykdytojų, iš jų-8 neįgalieji,11-specialistų.


2011 m Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas


Projekto santrauka


Projekto tikslas- Sukurti komleksinės mobilios paslaugos teikimo sistemą išsėtine skleroze sergantiems asmenims visoje Lietuvoje; skatinti žmones užsiimti mėgiama veikla kaip viena iš psichologinės saviraiškos būdų.
Veikla: Tęsti kompleksinės slaugos teikimą visiškos negalios žmonėms visoje Lietuvoje.„Atrąsti“ naujus visiškos negalios sergančius žmones, kuriems tokia paslauga netaikoma-bet gyvybiškai reikalinga ;užmegzti kontaktus su šeimos nariais-gauti jų sutikimą ;išanalizuoti kiekvieną atvejį specialistų komandoje kartu su bendrosios praktikos gydytoju, gydytoju-neurologu,psichologu;suderinti lankomumo pas ligonius dažnį pagal specialistų paslaugas;dirbti komandoje ir jai atsiskaityti; dalintis tarp projekto vykdytojų „gerąja praktika“ informuoti ,šviesti ir vykdyti sklaidą neįgaliųjų renginių metu.Skatinti žmones problemines situacijas spręsti įtraukiant juos į pamėgtus užsiėmimus.
Rezultatai: stiprinami visuomenės gebėjimai kovoti su socialine atskirtimi.
Užmegstas ir stiprinamas organizacijos ir savivaldybių ryšis socialinių paslaugų plėtojimo srityje.
Suteikta moralinė pagalba šeimoms, kuriose yra visiškos negalios žmonės.
Psichologinė pagalba šeimoms,o ypatingai vaikams,kurie gyvena su vienu iš neįgalių tėvų.
Didėja organizacijos autoritetas ir žinomumas masėse.

Projekto tikslas ir uždaviniai :

Teiki kompleksinę mobiliąją pagalbą visiškos negalios žmonėms,sergantiems išsėtine skleroze jų namuose.
Neįgaliųjų bei jų šeimos narių mobilios kvalifikuotos pagalbos poreikių analizė,vertinimas ir tenkinimas, atsižvelgiant į medikų rekomendacijas,pasitelkiant kvalifikuotus ir atsakingus vykdytojus.
Profesinių žinių pagalba siekti ,kad žmonės suprastų ir analizuotų savo problemas,užsiimtų mėgiama veikla ir pritaikytų ją kasdieniniame gyvenime.
Sklaida bei visuomenės informavimas.

Projekto įgyvendinimas

Pagal negalios pobūdį ir problemų specifiką asociacijos teikiamos nuolatinio pobūdžio paslaugos: informavimas, konsultavimas ir atstovavimas;
socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas (savipagalbos grupėse;
Pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), teikiamos socialinės paslaugos: bendrosios (informavimas, konsultavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimas); specialiosios (pagalba į namus,

Išvados

 Viena iš pagrindinių sėkmės priežasčių tai projekto tęstinumas ir įgautas visuomenėje pasitikėjimas.
 Sukomplektuotos kvalifikuotas paslaugas teikiančios komandos visose 8 draugijose,kuriose yra darbų ir atsakomybės pasidalijimas.
 Psichologinė pagalba kompleksiškai spendžiama sesijų metu mažose grupėse,visiškos negalios žmonių namuose.
 Projekto veiklą remia visų 8 miestų savivaldybių socialinės paramos skyriai,kuriuose dar nėra iki galo patenkintas minėtų asmenų slaugos namuose poreikis.
2010 m spalio mėn. Europos Parlamente Išsėtinės sklerozės Informacinėje valandoje šis projektas pristatytas Europarlamentarams.
2010 m.lapkričio mėn.šis projektas pristatytas Europos IS Platformos konferencijoje Prahoje.

Mokymosi visą gyvenimą programa / Grundtvig daugiašaliai tinklai/


 
Projekto santrauka:
Pagrindinis šio projekto tikslas yra parodyti kad savanorystė - vis labiau pripažįstama ir Lietuvoje kaip būdas siūlyti naujas mokymosi galimybes vyresnio amžiaus piliečiams.Atskleisti vyresnio amžiaus žmonių indėlį darbe su neįgaliaisiais. Vyresnio amžiaus piliečiai yra išminties , patirties ir kantrybės šaltinis, iš kurio žmonės turintys negalią gaunai didesnę naudą nei gauna iš skubančių ir visuomet užimtų šeimos narių. Šis projektas siūlo naują mobilumo formą vyresnio amžiaus žmonėms mokytis patiems ir dalintis žiniomis ir patirtimi.
Vasaros stovyklos, kaip „ Gyvenimo Įgūdžių ir poilsio“ yra populiari priemonė atkreipti dėmesį į psychosocialinį poreikį, besimokantį ir praktinę patirtį savanorių darbui su žmonėms su chroniškomis ligomis ar negebėjimu.

Projekto partnerystė su Estijos išsėtinės sklerozės draugija

Projekto uždaviniai:
• propaguoti europilietiškumą ir tarpkultūrinį mokymąsi tarp vyresnio amžiaus Europos piliečių tiek savo šalyse, tiek Europos lygmenyje;
• suteikti mokymosi ir tobulėjimo galimybes vyresnio amžiaus žmonėms
• įtraukti į aktyvesnį bendruomeninį gyvenimą vyresnio amžiaus žmones,
• skatinti senjorų bendravimą, dalintis informacija, patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir su skirtingų kartų žmonėmis, turinčiais panašių interesų,
• tenkinti senjorų kultūrinius poreikius,
• rūpintis miesto ir kaimo bendruomenių senjorų aktyvumu ir dalyvavimu visuomenės gyvenime.
• ugdyti kritinį požiūrį į save ir tobulėti;
• tobulinti šnekamosios kalbos gebėjimus pasirinktose tikslinėse grupėse šalyse partnerėse, suteikiant besimokantiems suaugusiesiems galimybę gyvai praktikuoti užsienio kalbą, taip skatinant juos visokeriopai tobulėti.
Projekto turinys:
• Kiekviena institucija partnerė subūrė tikslines besimokančių senjorų grupes, kurios bendravo sukurto pastovaus tarptautinio, elektrononio mokymosi tinklo dėka (elektroninis paštas, autentiškas bendravimas interneto pagalba, diskusijos, ) tam, kad praktikuoti pasisveikinti ir prisistatyti estų kalba bei galėtų pristatyti savo ir turėtų galimybę susipažinti su estų šalies kultūra ir kasdieniu šios šalies senjorų gyvenimu. Išskirtinis dėmesys buvo skiriamas neįgaliesiems, kuriems mobilumas yra dar sunkiai prieinamas;
• Buvo suorganizuota vasaros „ gyvenimo patirties ir užimtumo stovykla“ Varemure (Estijoje), kurios metu buvo dalijamasi įgyta patirtimi tarp projekto organizatorių ir atstovų iš tikslinių grupių bei daktarų- švietėjų, kuriems artimos šio projekto idėjos ir neįgaliųjų problemos;
• Buvo kaupiama ir komplektuojama mokomoji medžiaga apie tarpkultūrinį bendradarbiavimą, per kalbą taikant modernias informacines technologijas, kuri buvo apibendrinta ir parengta kaip konspektas kitiems senjorams savanoriams švietėjams;
• Projekto idėjos ir sukauptos patirties apibendrinimas buvo propaguojami ir skleidžiami tiek Lietuvos ,tiek Estijos įvairiuose vietiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.Projekto rezultatas ir produktai:
• Projektas padėjo jame dalyvavusiems senjorams savanoriams susipažinti su Estų kultūra ir suvokti save kaip didelės bendruomenės dalimi,įvertinti save ir teikiamą naudą visuomenei.
• Senjorai savanoriai, dalyvavę projekte, ir turėję galimybę kalbėtis tarpusavyje rusų,anglų kalbomis, ateityje tikrai turės geresnes laisvo bendravimo galimybes , nebus suvaržytos nežinojimo baimės ir nepilnavertiškumo komplekso.
• Buvo parengtos modernių informacinių technologijų taikymo programos praktiniam kalbų mokymui tobulinti ir tarpkultūriniam pažinimui propaguoti, kurios kaip mokomoji medžiaga bus pristatytos kitiems suaugusiųjų švietėjams
Projekto naudingumas Lietuvai:
• Šis projektas įsiliejo į bendrą "Suaugusiųjų švietimo" programą, vykdomą Lietuvoje, ir atspindės "Mokymosi visą gyvenimą memorandumo idėjas",įtraukiant senjorus savanorius dalintis gyvenimiškąja patirtimi ir skleisti sukauptą patirtį kitiems.
• Projekto sklaida tarp suaugusiųjų švietėjų padės tobulinti pastarųjų patirtį,jų gyvenimo kelyje įgytą profesinę kvalifikaciją, o plačiąją visuomenę supažindins su Estų kultūra ir tradicijų gausa, kurių žinojimas turėtų mus, lietuvius, išmokyti tolerancijos kitoms tautoms ir padėtų teisingai įvertinti savo tautos vietą ir vertę europiniame kontekste.
________________________________________


Biudžeto lėšos.

 

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga vykdydama Neįgaliųjų reikalų departamento 2010m Neįgaliųjų socialinės integracijos programą Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui įgyvendinti gavo p atvirtinimą dėl finansavimo 2010 metams sumoje-67,0 tūkstančiai litų.
Projekto finansavimas paskirstytas 8 draugijoms atitinkamai 8 miestų savivaldybių teritorijose tolygiai.
Paslaugas gaus iki 100 visiškos negalios žmonių Vilniuje, Kaune,Klaipedoje, Šiauliuose, Panevėžyje,Telšiuose, Alytuje ir Raseiniuose.
Paslaugas teiks 19 projekto vykdytojų, iš jų-8 neįgalieji,11-specialistų.


2010 m Paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektas


Projekto santrauka


Projekto tikslas- Sukurti komleksinės mobilios paslaugos teikimo sistemą išsėtine skleroze sergantiems asmenims visoje Lietuvoje; skatinti žmones užsiimti mėgiama veikla kaip viena iš psichologinės saviraiškos būdų.
Veikla: Tęsti kompleksinės slaugos teikimą visiškos negalios žmonėms visoje Lietuvoje.„Atrąsti“ naujus visiškos negalios sergančius žmones, kuriems tokia paslauga netaikoma-bet gyvybiškai reikalinga ;užmegzti kontaktus su šeimos nariais-gauti jų sutikimą ;išanalizuoti kiekvieną atvejį specialistų komandoje kartu su bendrosios praktikos gydytoju, gydytoju-neurologu,psichologu;suderinti lankomumo pas ligonius dažnį pagal specialistų paslaugas;dirbti komandoje ir jai atsiskaityti; dalintis tarp projekto vykdytojų „gerąja praktika“ informuoti ,šviesti ir vykdyti sklaidą neįgaliųjų renginių metu.Skatinti žmones problemines situacijas spręsti įtraukiant juos į pamėgtus užsiėmimus.
Rezultatai: stiprinami visuomenės gebėjimai kovoti su socialine atskirtimi.
Užmegstas ir stiprinamas organizacijos ir savivaldybių ryšis socialinių paslaugų plėtojimo srityje.
Suteikta moralinė pagalba šeimoms, kuriose yra visiškos negalios žmonės.
Psichologinė pagalba šeimoms,o ypatingai vaikams,kurie gyvena su vienu iš neįgalių tėvų.
Didėja organizacijos autoritetas ir žinomumas masėse.

Projekto tikslas ir uždaviniai :

Teiki kompleksinę mobiliąją pagalbą visiškos negalios žmonėms,sergantiems išsėtine skleroze jų namuose.
Neįgaliųjų bei jų šeimos narių mobilios kvalifikuotos pagalbos poreikių analizė,vertinimas ir tenkinimas, atsižvelgiant į medikų rekomendacijas,pasitelkiant kvalifikuotus ir atsakingus vykdytojus.
Profesinių žinių pagalba siekti ,kad žmonės suprastų ir analizuotų savo problemas,užsiimtų mėgiama veikla ir pritaikytų ją kasdieniniame gyvenime.
Sklaida bei visuomenės informavimas.

Projekto įgyvendinimas

Pagal negalios pobūdį ir problemų specifiką asociacijos teikiamos nuolatinio pobūdžio paslaugos: informavimas, konsultavimas ir atstovavimas;
socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas, palaikymas bei atkūrimas (savipagalbos grupėse;
Pagal Socialinių paslaugų katalogą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 (Žin., 2006, Nr. 43-1570), teikiamos socialinės paslaugos: bendrosios (informavimas, konsultavimas, transporto organizavimas, sociokultūrinės, asmeninės higienos ir priežiūros organizavimas); specialiosios (pagalba į namus,

Išvados

 Viena iš pagrindinių sėkmės priežasčių tai projekto tęstinumas ir įgautas visuomenėje pasitikėjimas.
 Sukomplektuotos kvalifikuotas paslaugas teikiančios komandos visose 8 draugijose,kuriose yra darbų ir atsakomybės pasidalijimas.
 Psichologinė pagalba kompleksiškai spendžiama sesijų metu mažose grupėse,visiškos negalios žmonių namuose.
 Projekto veiklą remia visų 8 miestų savivaldybių socialinės paramos skyriai,kuriuose dar nėra iki galo patenkintas minėtų asmenų slaugos namuose poreikis.
 2007 m.LISS organizacija priimta Į Eurocarer (Europos slaugytojų ) organizaciją tikruoju nariu ir dalyvauja organizacijos darbe..

Tarptautiniai projektai


Socrates/Grundtvig (mokymosi partnerystės programa)
" GEO-mythology.The common roots of European civilization through
Geo-mythology Its knowledge leads in a common conscious progress“
„Geo-mitologija. Bendrosios Europos civilizacijos šaknys
geomitologijos aspektu. Sugebėjimas įžvelgti bendrą sąmoningumo
progresą.
 
 
Projekto santrauka:
Pagrindinis šio projekto tikslas buvo parodyti, kaip šiandien, vykstant globalizacijos ir Europos Sąjungos plėtros procesams, praktinis pažinimas gali padėti neįgaliųjų bendruomenei įsilieti į mobilią šiuolaikinę Europos visuomenę ir tapti aktyviais jos piliečiais, kurie bendravimo ir mokymosi dėka įveikė ar padėjo kitiems įveikti turėtus asmeninius, socialinius ir kultūrinius barjerus.
Projekto uždaviniai:
• propaguoti europilietiškumą ir tarpkultūrinį mokymąsi tarp suaugusių Europos piliečių tiek savo šalyse, tiek Europos lygmenyje;
• ugdyti kritinį požiūrį į savo šalį ir toleranciją kitoms Europos tautoms;
• Integruoti neįgaliuosius į į globalinių procesų vystymąsį per Europos civilizacijos bendrai vykstančius procesus;
• skatinti įžvelgti Lietuvos istorijoje bendrus panašumus ir skirtumus su likusioje Europos dalyje vykusiais ir tebevykstančiais;
• sudominti kitų Europos šalių žmones prisidėti prie Lietuvos istoriografijos išvedimo į platesnius Vakarų Europos pažinimo vandenis;
• sudominti bendruomenę daugiau domėtis Lietuvos istorija, jos kaita ir sąveika istorinėje evoliucijoje per amžius.
• per pažinimo procesus siekti glaudesnio šeimų ir kartų ryšio;
• padėti neįgalumo problemų turintiems žmonėms-atsiskleisti per progresyvų pažinimo procesą;
• neatsilikti nuo bendros visuomenės tobulėjimo ir žinių siekimo tendencijos.

Projekto rezultatas ir produktai:
• Projektas padėjo jame dalyvavusiems žmonėms susipažinti su kitomis Europos kultūromis ir suvokti save kaip didelės bendruomenės, vadinamos Europos Sąjunga, visumą.
• Žmonės, dalyvavę projekte,turėjo progą patikrinti savo galimybes bendrauti užsienio kalba ir įvertinti save;
• Jų kelionės į kitas šalis nebuvo suvaržytos nežinojimo baimės ir nepilnavertiškumo komplekso.
Projekto ryšys ir nauda vietos bendruomenei, Lietuvai,
Lietuvos švietimo sistemai ir kultūrai:

• Bendruomenė įtraukta į projekto veiklą rinkdama žinias apie savo krašto istoriją ,ruošdama pristatymus ir bendraudama su savo miesto,rajono istorikais, geografais ir kitais žmonėmis,galinčiais prisidėti prie istoriografijos pažinimo procesų.
• Pažinimo ir paieškos procesuose neįgalieji naudojasi naujausiomis kompiuterių technologijomis ir internetu,kurių raštingumas buvo pasiektas vykdant ankstesnes Grundtvig programas.
• Skatina neįgaliųjų aktyvumą visuomeniniame gyvenime ,galimybę realizuoti save ir taip įsilieti į ES neįgaliųjų socialinės integracijos programą.

Projekto ryšys ir nauda vietos bendruomenei, Lietuvai,
Lietuvos švietimo sistemai ir kultūrai:

• Bendruomenė įtraukta į projekto veiklą rinkdama žinias apie savo krašto istoriją ,ruošdama pristatymus ir bendraudama su savo miesto,rajono istorikais, geografais ir kitais žmonėmis,galinčiais prisidėti prie istoriografijos pažinimo procesų.
• Pažinimo ir paieškos procesuose neįgalieji naudojasi naujausiomis kompiuterių technologijomis ir internetu,kurių raštingumas buvo pasiektas vykdant ankstesnes Grundtvig programas.
• Skatina neįgaliųjų aktyvumą visuomeniniame gyvenime ,galimybę realizuoti save ir taip įsilieti į ES neįgaliųjų socialinės integracijos programą.
• Partnerinės institucijos:

• Švietimo ir informacijos centras Stylida-Graikija;
 

Leonardo da Vinci-mokymosi visą gyvenimą programa

„Hippocrates”
"Žinių vadyba, sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams"
Atsižvelgiant į dabartinę Europos socialinę ir ekonominę padėtį, reikia, kad mokymų sektoriuje dirbantys žmonės iš naujo suvoktų savo vaidmenį. Jiems reikės praplėsti akiratį ir prisitaikyti prie socialinių ir ekonominių pokyčių, taip pat besikeičiančių mokymų poreikių.
Profesionalūs instruktoriai turėtų atsižvelgti į šiuos dalykus:
 Sugebėjimą pastebėti žinių spragas sveikatos sektoriaus žinių vadybos kontekste.
 Gebėjimą atpažinti geriausias sveikatos sektoriaus žinių vadyboje naudojamas strategijas.
 Žinių vadybos metodologinių gebėjimų įgijimą.
 Galimybę dalytis patirtimi ir mokymo metodologijomis.

Projekto veikla
Projektas susidės iš šių dalių:
 Sveikatos sektoriuje dirbančių instruktorių savęs įvertinimas siekiant nustatyti gebėjimus, žinias ir kompetenciją bei esamas spragas, kurias būtina užpildyti, kad ir toliau galėtų atlikti savo darbą, atsižvelgdami į socialinius ir ekonominius pokyčius.
 Žinių vadybos metodų duomenų bazės sukūrimas. Šioje duomenų bazėje instruktoriai galės rasti naudingos informacijos apie efektyviausius sveikatos sektoriuje naudojamus žinių vadybos metodus ir kitas priemones.
 Mokymų programos sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams sudarymas ir išbandymas. Programa bus sudaryta remiantis žinių vadybos metodologija ir informacija, gauta iš instruktorių savęs įvertinimo etapo.
 Virtualios bendruomenės sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams sukūrimas, kad instruktoriai galėtų keistis patirtimi, dokumentais, informacija, spręstų iškilusias problemas.

Tikslai
Siekiant patenkinti šiuos poreikius, „Hippocrates“ projektu siekiama:
 Nustatyti pagrindines instruktorių žinių apie žinių vadybos metodologijas spragas.
 Taikant žinių vadybą sveikatos sektoriuje, dalytis geriausia praktika Europoje.
 Suteikti sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams reikalingų įgūdžių, užtikrinti galimybę juos tobulinti ir, jei įmanoma, paskatinti mokymų sektoriaus evoliuciją. Tai bus bandoma padaryti taikant mokymą internetu.
 Paskatinti instruktorius dalytis informacija ir patirtimi apie sveikatos sektorių Europos lygmeniu, kurti virtualią bendruomenę.
Nauda
Sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams buvo patikėta atlikti išsamią instruktorių poreikių analizę ir sukurti mokymų programą, remiantis projekto veikla. Instruktoriai taip pat turės naudos iš Europos kolegų efektyvios pasikeitimo patirtimi programos. Projekte dalyvausiantys instruktoriai sveikatos klausimais taip pat bus vieni iš pirmųjų žinių vadybos proceso dalyvių, nes jie bandys įdiegtą mokymų paketą.

Rezultatai
Pagrindinis „Hippocrates“ projekto rezultatas bus projekto interneto svetainė. Joje rasite:
 Daugiašalę ataskaitą apie sveikatos sektoriuje dirbančių instruktorių poreikius.
 Geriausios praktikos Europos lygmeniu duomenų bazę su veiksmingiausiais žinių vadybos taikymo sveikatos sektoriuje pavyzdžiais.
 Specialiai sveikatos sektoriuje dirbantiems instruktoriams pritaikytą žinių vadybos metodų mokymo programą.
 Virtualią Europos sveikatos sektoriuje dirbančių instruktorių bendruomenę.

Būtina ištirti

„Hippocrates“ projekte taikomo žinių vadybos modelio vienas iš svarbiausių etapų yra susijęs su instruktorių veiklos tyrimu. Šio etapo tikslas – surasti pagrindines instruktorių žinių spragas ir jas užpildyti projekto plėtojimo metu.
Pažangus modelis remiasi naujovišku požiūriu ir metodais.

Panašiuose projektuose ekspertų komanda (universitetų profesoriai, konsultantai, įvairių sričių specialistai) paprastai atlieka apklausas ir nustato, kokios žinios turėtų būti laikomos būtinomis konkrečiame sektoriuje dirbančio instruktoriaus darbui.
Savęs įvertinimas turėtų būti traktuojamas kaip labai svarbus procesas, nes jis padeda sukurti veiksmingas mokymų programas ir įvertinti instruktoriaus žinias.
„Hippocrates K. M.“ modelis siūlo tokį metodą: patyrę instruktoriai susiburia į grupes, savarankiškai įvertina savo žinias ir kaip komanda aptaria ir apibrėžia idealų instruktoriaus žinių modelį.

Pagalbinė informacija

Šiame skyriuje vartotojai ras pagalbinės informacijos, kuri jiems padės geriau suprasti projektą, pavyzdžiui, vieną ar kitą projekto tiksluose numatytą etapą aptariančių knygų, tekstų, straipsnių bibliografiją, nuorodas į su „Hippocrates“ projekto tikslais susijusias interneto svetaines, tinklalapyje vartojamų terminų žodyną.

Geriausia praktika
Šiame skyriuje pateikiama įvairios informacijos apie žinių vadybos pritaikymo Europos sveikatos sektoriuje geriausią praktiką.
Jis atsirado po „Work Package 2“ veiklos:
 KM praktikos sveikatos srityje tyrimo
 Geriausios praktikos KM praktikos įvertinimo patvirtinimo
 Šį skyrių sudaro 4 pagrindiniai poskyriai:
Nacionalinis kontekstas
Informacija apie dalyvaujančių šalių sveikatos sistemas sutelkiant dėmesį į mokymus ir žinių vadybos taikymą.
Įrankiai
Partnerių naudojami modeliai mokymų pristatymams ir geriausios praktikos nustatymams.
Rezultatai
Geriausios praktikos duomenų bazė su veiksmingiausiais žinių vadybos taikymo sveikatos sektoriuje pavyzdžiais.
Mokymai
Informacija apie su sveikatos sektoriumi susijusius mokymų renginius ir pasikeitimą žinių vadybos patirtimi.
Partnerinės institucijos:
1) Projekto koordinatorius: HOSPITAL “GRADENIGO” OF THE “CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DELLA CARITA’ DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI” – Italy
Promoting the Project Hippocrates. It is a non-profit agency specializing in health services. It promotes and manages the training of health personnel in collaboration with external institutions (Universities, Scientific Societies etc)
2) STATNI ZDRAVOTNI USTAV - National Institute of Public Health - Czech Republic
3) BUPNET - Training and Project Network ltd. - Germany
4) PIXEL Association - Italy
5) EASY TECHNOLOGIES srl – Italy
6) LIETUVOS IŠSETINES SKLEROZES SAJUNGA - Lithuanian Multiple Sclerosis Union - Lithuania