Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/srvliss/domains/liss.lt/public_html/_shared/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 355


Klaipedos draugija

DRAUGIJOS

Klaipėdos apskrities IS sergančiųjų ligonių draugija"AISD

Neringa Venckienė
Klaipėdos apskr. IS draugija
Zauerveino 12a, Klaipėda
www.klis.puslapiai.lt
neringa.venckiene2@gmail.com
8643 78858


Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugijai
15 metų
 
 
 
 
1994 m., iniciatyvinė grupė, gydytojo neurologo, Anatolijau Jegorovo paskatinti (už ką mes jam labai dėkingi), ėmėsi didelio ir sunkaus darbo, subūrė ir suvienijo grupę sergančiųjų ir įkūrė Klaipėdos mieste IS draugiją, kuri 1999 m. buvo perregistruota į Klaipėdos apskrities IS draugiją. Tai visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti sergančius IS, jų artimuosius, medikus bei visus suinteresuotus asmenis.
Šiemet 15-kos metų veiklos sukaktį pažyminti, draugija gali džiaugtis savo veiklos rezultatais ir pasiekimais, kurie yra išties nemenki.15 metų yra ilgas laiko tarpas, per kurį buvo nueitais ilgas, sunkus, tačiau prasmingas ir labai reikšmingas visai išsėtinės sklerozės bendruomenei kelias.

Draugijos darbo patirtis įrodė, kad sergančių IS interesus atstovauja ir geriausiai juos gina nevyriausybionės visuomeninės organizacijos, besikuriančios dėl poreikio, kurio netenkina valstybinės (savivaldybių) institucijos. Nevyriausybinių organizacijų teigiamos ypatybės – tai artumas prie tam tikros socialinės žmonių grupės interesų, sugebėjimas kisti, greitai persiorientuoti. Rimtai ir atsakingai dirbančios organizacijos atlieka nemažai funkcijų, kurias turėtų atlikti valstybinės institucijos.
Vieninga ir stipri organizacija naudinga ne tik sergantiesiems IS, ji turi ir kitų pranašumų. Manau, kad tiek savivaldybei tiek valstybei taip pat naudinga turėti stiprų partnerį, kuris atstovauja sergančius šia sunkia ir klastinga liga. Stipria organizacija, kaip partneriu labiau pasitikima.
Ne išimtis ir Klaipėdos apskritites IS sergančiųjų ligonių draugija, kurios pagrindiniai tikslai – visais įmanomais būdais padėti sergantiesiems ir jų artimiesiems spręsti įvairias medicinines, psichologines, socialines bei teisines problemas, gerinti fizinę ir socialinę neįgaliųjų reabilitaciją suteikti kuo daugau informacijos apie ligą, mokyti gyventi ir prisitaikyti prie jos, ginti ir atstovauti sergančiųjų teises, padėti integruotis į visuomenės gyvenimą, sudarant sąlygas jų bendravimui ir saviraiškai, stiprinti pilnavertiškumo jausmą ir pagerinti jų fizinę būklę.
 
 
Trumpas aprašymas:
 
Išsėtinės Sklerozės draugija įkurta 1994 m. balandžio 17 d.Klaipėdos meste,
1999 m. balandžio 13 d. perregistruota į Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze (IS) sergančių ligonių draugiją.
Tai visuomeninė organizacija, vienijanti sergančius IS, jų artimuosius bei visus suinteresuotus asmenis.
Draugija nuo 2000 metų yra Lietuvos Išsėtinės Sklerozės Sąjungos LISS) narė.
 
Šiuo metu Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančių ligonių draugija vienija:
 
100 sergančiųjų išsėtine skleroze,
15 savanorių,
35 sergančiųjų artimieji,
2 etatiniai darbuotojai (Projektų koordinatorė ir bendrosios
praktiko slaugytoja).
 
Iš 100 sergančiųjų išsėtine skleroze:
15 turi visiškos negalios statusą (iš jų 7 gulintys),
28 naudojasi vežimėliais,
24 naudojasi vaikštynėmis ar ramentais,
41 juda savarankiškai
DRAUGIJOS TIKSLAI
 
Padėti sergantiems išsėtine skleroze spręsti įvairias medicinines, psichologines, socialines bei teisines problemas;

Mokyti sergančius IS gyventi prisitaikant prie ligos;

Organizuoti informacijos skleidimą, bukletų išsėtinės sklerozės tema leidybą ir platinimą;

Padėti neįgaliesiems integruotis į visuomenės
gyvenimą, stiprinti jų visavertiškumo jausmą;

Palaikyti sergančiųjų profesinį ir visuomeninį aktyvumą. Sudaryti sąlygas tarpusavio bendravimui, pagalbai, savišalpai, saviraiškai.

 
PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
 
1. Švietimas ir kultūrinė veikla;

2. Socialinis darbas;

3. Neįgaliųjų mokymo ir įdarbinimo problemų sprendimas;

4. Aktyvi savanorių, norinčių dirbti, paieška ir jų mokymai;

5. Veikla, susijusi su projektų kūrimu bei jų įgyvendinimu;

6. Ryšiai su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis;
 
Klaipėdos jūrininkų ligoninė
 
Sergančiųjų IS ambulatorinio ir stacionarinio gydymo organizavimas;

Sergančiųjų švietimas, įvairių renginginių organizavimas;

Sąlygų draugijos veiklai sudarymas ir užtikrinimas;

Sergančiųjų užimtumo organizavimas, integracijos į visuomenę skatinimas.
 


 

 

                       
                                                                                    
Mes bendradarbiaujame   
 
Klaipėdos miesto savivaldybė
Draugija nuo 1999 metų glaudžiai bendradarbiauja su
Klaipėdos savivaldybe, kuri iš dalies finansuoja visus
draugijos parengtus projektus.;

Socialinės paramos centras
Teikia specialaus transporto neįgaliesiems paslaugas;
Konsultuoja rūpimais klausimais (pašalpų, kompensacijų
skyrimo ir gavimo tvarka);
Organizuoja pagalbą namuose;
2000 m. draugijos nariai gavo 25 mobiliuosius telefonus ir
SIM korteles su lengvatiniu mokėjimo planu.
 
Dalyvaujame LISS vykdomame projekte “Mobili slauga” 2007-2009 m.   
 
Sprendžiant neįgaliųjų mokymo, persikvalifikavimo ir įdarbinimo problemas, draugija jau šešis metus aktyviai bendradarbiauja su: Klaipėdos Universiteto Testinių studijų institutu
 
2003 metais kartu su KU TSI parengtas ir sėkmingai įgyvendintas Phare projektas “Kvalifikuotų IT specialistų su fizine negalia rengimas, jų užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas”. 
 
    Sprendžiant neįgaliųjų mokymo, persikvalifikavimo ir įdarbinimo problemas, draugija nuo 2006 metų aktyviai bendradarbiauja su Klaipėdos NVPC 
 
                                                                                                


Švietimas ir kultūrinė veikla Nuo 1999 iki 2008 m. kasmet reganizuojamos “Respublikinės mokyklos seminarai”
 
VĮ „Baltija“ Reabilitacijos centras 2004-2009 m.: Sergančiųjų IS reabilitacijos organizavimas; Pagalba organizuojant kasmetinius renginius ir jų rėmimas.
 
2001-2002 m. Phare ACCESS projektas “Iššūkis išsėtinei sklerozei – projektas skirtas asmenims su IS stiprinti”, kuris buvo įgyvendinamas LISS kartu su partneriais iš Danijos.
 
2003 m. draugija dalyvavo Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos inicijuojamame mobilumo projekte „Psichologų ir psichoterapeutų profesinių įgūdžių tobulinimas išsėtine skleroze sergantiems asmenims ir jų artimiesiems konsultuoti“ pagal Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programą
 
Kasmet gruodžio mėn. dalyvaujame LISS rengiamose metinėse konferencijose
 
 
Metinių konferencijų metu, kasmet pristatome savo IS draugijos veiklą, pateikiame pasiūlymus konferencijų rezoliucijoms..
 
 

Kasmet pažymime dieną be IS Nida- Kintai 2008-06-14
 
Kasmetinė tarptautinė Baltijos šalių IS alijanso vasaros stovykla Ventėje 2008.08.01-03
 
 
 


Švenčiame gimtadienius
 
Mes sportuojame
 
Švenčiame kartu visas kalendorines šventes
 
 


 
Mes mokame linksmintis
 
Vakaras su Regimantu Šilinsku 2006-09-30 (Palanga)
 
Vakaras su Romu Dambrausku 2007-10-13 (Palanga)
 
Vakaras su Steponu Januška 2008-10-18 (Palanga)
 
 

Mes keliaujame: Lenkija-Vengrija –Budapeštas 2000 m.
 
Mes keliaujame: Nida 2002 m.
 
Mes keliaujame: Biržai 2004 m.
 
 

Mes keliaujame: 2006 m.
 
Mes keliaujame: Kretingos žiemos sodas 2006 m
 
Mes keliaujame – kartu samagiai leidžiame laiką 2006 m.


Bndradarbiavimas su kitomis IS draugijomis
 
Bndradarbiavimas su kitomis Klaipėdos miesto NVO
 
Mus galite paremti pervesdami 2 % GPM Draugijos rekvizitai:
 
Įmonės kodas: 193429468
Adresas, pašto indeksas: Liepojos pl. 45, LT-5809 Klaipėda
Organizacijos vadovo vardas ir pavardė:
Neringa Venckienė,
Adresas: Danės 39-40, LT-92108 Klaipėda,
Telefonas: 8 46 25 44 28,
Mob. 8684 23010, 8612 08858
El.paštas: neringa.venckiene@inbox.lt
Banko rekvizitai:
AB Vilniaus bankas, Klaipėdos filialas, Banko kodas: 70440,
Banko sąskaitos Nr. LT15 7044 0600 0055 9518