Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/srvliss/domains/liss.lt/public_html/_shared/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 355


Naujienos

Naujienos

Norden projektas
2015-07-08

 

Projekto pavadinimas: „Pilietinės visuomenės ir Lygybės vaidmuo Baltijos jūros regione „

Projekto trukmė: nuo 2014 spalio 1d iki 2016 kovo 31d.


Projekto pavadinimas: „Pilietinės visuomenės ir Lygybės vaidmuo Baltijos jūros regione „

Projekto trukmė: nuo 2014 spalio 1d iki 2016 kovo 31d.

Projekto partneriai:7 nevyriausybinės organizacijos Baltijos šalių regione:

 • Moterų sąjunga (Kaliningrado sritis)
 • Estijos NVO „Esti to Esti“
 • Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga
 • Asociacija „Vesuvuo“ Lenkija
 • Lyčių lygybės centras (Norvegija)
 • Jaunimo organizacija (Suomija)
 • Suomių-Švedų mažųmųliaudiškoji  mokykla

 

Projekto tikslas: Šviesti visuomenę ir vystyti demokratijos bei lyčių lygybės idėjas bendradarbiaujant su savivaldos institucijomis.

 

Projekto uždaviniai:

Bus suorganizuota 10 renginių 7 Baltijos jūros regiono šalyse;

8 seminarai;

1 tarptautinė konferencija.

 

Projekto tikslinė grupė:

718 lyderiai ir savanoriai

42 ekspertai;

 

Projekto rezultatas:

 

Parengtos ir atspausdintos brošiūros ir bukletai 7 šalyse (gimtąja kalba) 3200 egzempliorių.

 

 

Visuomenė jau seniai domisi būdais, kuriais galima įgalinti visuomenę paruošti pilietiškumui ir išmokyti dalyvauti visuomeniniame gyvenime. Nėra svarbesnės užduoties, kaip informacinės, efektyvios ir atsakingos visuomenės vystymas. Demokratiją palaiko piliečiai, kurie turi tam reikalingas žinias, įgūdžius ir nuostatas. Politinės ir ekonominės permainos Rytų Europoje paskatino aktyvias reformas viešojo sektoriaus srityje. Neišskirtinė tuo požiūriu ir Lietuva – čia radikaliai reformuojamas švietimas, jis pripažįstamas pamatiniu visuomenės raidos veiksniu, siekiamas plėtoti įvairių sociokultūrinių paslaugų prieinamumas.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga nėra išskiriama iš bendros visuomenės konteksto.Jos veikloje aktyviai dalyvauja sergantieji IS, jų šeimos nariai, savanoriai, medikų bendruomenė .  Neįgalieji nėra užsidarę tik savo bendruomenės rate bet puikiai suvokia ir aktyviai dalyvauja visuomenėje kintančių procesų eigoje.

LISS uždaviniai šiame projekte:

 • plėtoti demokratinę krašto kultūrą ir toleranciją neįgaliųjų atžvilgiu;
 • sukurti ir išplėtoti žiniomis grindžiamą strategijos planą kaip užtikrinti žmonių užimtumą; sumažinti socialinę atskirtį ir pagerinti neįgaliųjų integravimo procesą į visuomenę.
 • sukurti bendradarbiavimo modelį su savivaldos institucijomis kiekvienoje draugijoje.
 • dalintis gerąja patirtimi su partnerinėmis institucijomis.