Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/srvliss/domains/liss.lt/public_html/_shared/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 355


Naujienos

Naujienos

Projektas
2015-11-11

EUROPEAN COMMISSION

Empowering-H „Inovacijų diegimas siekiant užkirsti kelią lėtinėms ligoms ir jas suvaldyti“

  • Pradžia: 2015 m. gegužės 1 d.
  • Trukmė: 36 mėnesiai
  • Partnerių skaičius: 5 iš 4 ES šalių
  • Koordinatorius: „ASL Biella“ (vietos sveikatos priežiūros institucija „Biella“)

 

Tikslai (1/2)

Šis daugiacentris projektas skirtas skatinti sveikatos stiprinimo intervencijas ir lėtinių ligų profilaktikos sąlygas, siekiant:

  1. Klasifikuoti ligonius pagal jų rizikos veiksnį ir teikti individualias konsultacijas.
  2. Įtraukti ligonius į interaktyvius grupinius užsiėmimus, kurių metu stebimas ir keičiamas rizikos veiksnys.
  3. Ligonių aplinką pertvarkyti į palankią sveikatinamajai veiklai vykdyti (pvz.,profilaktika ir ligų rizikos nustatymas,santykis su gydančiuoju personalu, sąlygos ligoninėse ir priežiūra namuose,santykis artimoje aplinkoje su artimaisiais).

Tikslai (2/2)

  1. Užmegzti  ryšius su rajoninėmis ligoninėmis ir bendrosios praktikos gydančiuoju personalu, siekiant užtikrinti ir palaikyti tinkamą aplinką ilgalaikiams ligonių sveikos gyvensenos įpročių pokyčiams įgyvendinti (ligoninėje ir už jos ribų).
  2. Rengti etiketo taisykles ir ataskaitas, siekiant populiarinti ligonines, kurios derina kompleksinį ir veiksmingą sveikatinamosios veiklos modelį.

„Emp-H“ partneriai ir bendradarbiavimo partneriai gali būti skirstomi į šias grupes:

Konsorciumo partneriai (2/2)

Vietos sveikatos priežiūros institucijos / ligoninės ir ligoninių tinklai

- „ASL Biella“, Italija (koordinatorius)

- Valensijos „La Fè“ ligoninė, Ispanija (partneris)

- SSL tinklas (bendradarbiavimo partneris)

Valstybiniai universitetai, užsiimantys galimybių plėtra bei profilaktikos ir sveikatinamosios veiklos vertinimu

-Università del Piemonte Orientale“, Italija (partneris ir darbų komplekso vadovas)

- Dublino universitetas, Airija (partneris ir darbų komplekso vadovas)

Regionų valdžios institucijos ir nacionalinės / vietos asociacijos, atsakingos už lėtinių ligų profilaktiką

-          Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga, Lietuva (partneris)

-          „Regione Piemonte“, Italija (bendradarbiavimo partneris)

-          „Fondo Edo Tempia – Biella Lotta contro i tumori“, Italija (bendradarbiavimo partneris)

-          „LILT – Biella Lega Italiana per la lotta contro i tumori“, Italija (bendradarbiavimo partneris)

Darbų kompleksas Nr. 2. Informacijos sklaida ir komunikacija

Pagrindiniai tikslai:

Šio darbų komplekso paskirtis – platus projekto veiklos nušvietimas žiniasklaidoje.

1)      Nustatyti tikslus ir svarbiausius pranešimus, taip pat pagrindines suinteresuotąsias šalis, į kurias turi būti orientuojamasi užsiimant informacijos sklaida viso projekto metu. Informacijos sklaida grindžiama projekto pradžioje atlikto suinteresuotųjų šalių tyrimo rezultatais.

2)      Dalytis bendromis informacijos sklaidos priemonėmis, kuriomis nuolat naudojasi projekto konsorciumas, siekdamas, kad apie projekto rezultatus sužinotų kuo platesnė auditorija vietos ir Europos lygmeniu.

Darbų kompleksas Nr. 2. Informacijos sklaida ir komunikacija

Informacijos sklaidos priemonės

Informacijos sklaida bus organizuojama naudojantis šiais komunikacijos kanalais:

- „Emp-H“ interneto svetainė – ji bus projekto langas ir joje bus nuolat publikuojami naujausi rezultatai, kurie bus pasiekti viso projekto metu.

- „Emp-H“ informaciniai lapeliai – jie bus leidžiami anglų kalba ir naudojami pristatant projektą konferencijose ir mugėse.

- Tarpinis seminaras ir baigiamoji konferencija, kuriuose dalyvaus atitinkamai 50–60 ir 80–100 sektoriaus specialistų. Jie pristatys projekto rezultatus ir skatins „Emp-H“ modelio taikymą kitose ligoninėse ir Europos regionuose.

- Ryšių su kitomis ES ir ne ES iniciatyvomis bei projektais,tokiais kaip SSL tinklas (http://www.hphnet.org/) ir Europos inovacijų partnerystė vyresnių žmonių aktyvumo ir sveikatos srityje (http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=active-healthy-ageing), palaikymas.

Šis daugiacentris projektas skirtas skatinti sveikatos stiprinimo intervencijas ir sąlygas, pritaikytas ligoniams, jų šeimoms bei sveikatos specialistams. Strategija pagrįsta Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) nuostatomis, didelį dėmesį skiriant įrodymais grindžiamai profilaktikai. Pagrindinis šio projekto tikslas – pasiekti pastebimą visuomenės sveikatos pagerėjimą, visapusiškai skatinant įvairių asmenų grupių sveikos gyvensenos įpročius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas pažeidžiamiausiems ligoniams, kurie kenčia nuo ūminių lėtinių ligų simptomų, bei šių ligonių artimiesiems. Remiantis teorijomis ir turimais įrodymais, manoma, kad tiek ligoniai, tiek jų šeimos jautriau vertins ligas ir geriau suvoks atotrūkį tarp biologijos, psichologijos ir klinikinės medicinos (lėtinių susirgimų valdymo ir profilaktikos srityje). Tai lems išmatuojamą lėtinės sveikatos būklės pagerėjimą.

Apibendrinant reikia pažymėti, kad sveikatos stiprinimo veiklos įgyvendinimas svarbus dėl mažiausiai trijų priežasčių. Tikėtina, kad pailgėjusi gyvenimo trukmė ir didesnė vyresnių nei 65 m. žmonių populiacija Europoje nulems didesnį tokių išvengiamų lėtinių ligų kaip cukrinis diabetas bei širdies ir kraujagyslių ligos paplitimo koeficientą. Antra, sveikatinamoji veikla ligoninėse formuoja tobulą sistemą, kuri padės sumažinti atotrūkį tarp pirminės sveikatos priežiūros centrų ir nespecializuotų ligoninių. Trečia, esama daugybės įvairiausių įrodymų, patvirtinančių sveikatinamosios veiklos efektyvumą siekiant ilgalaikių įpročių pokyčių, kurie užtikrina mažesnę lėtinių sveikatos ligų riziką.

Strategija yra pagrįsta Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) nuostatomis, pabrėžiant įrodymais grindžiamos profilaktikos svarbą, ir ji bus taikoma įgyvendinant salutogeninį modelį (PSO Europa 2012), kai didelis dėmesys skiriamas tiems veiksniams, kurie padeda palaikyti žmogaus sveikatą ir gerovę, taip pat siekiant toliau nurodytų konkrečių tikslų.

Nauda ligoniams

1. Sąlygų, palankių įpročių pokyčiams, užtikrinimas nuo patekimo į ligoninę momento ( I punktas) ir kartu palaikymas bendruomenėje (v punktas).

2. Individualios konsultacijos siekiant keisti nesveikos gyvensenos įpročius, sukuriant progas mokytis (‘Teachable moments’) (ii punktas), t. y. bus užtikrinamas geresnis ligonių emocinis ir pažintinis pasirengimas keisti įpročius.

3. Interaktyvūs grupiniai užsiėmimai su sveikata susijusiais klausimais (pvz., sveiko maisto ruošimas ir mankštos programos namuose), kurie bus prieinami ne tik mokymų metu (ii punktas).

Šiuo projektu siekiama sumažinti atotrūkį tarp biologijos, psichologijos ir klinikinės medicinos lėtinių ligų valdymo ir profilaktikos srityje, užtikrinant pastebimą lėtinių sveikatos sutrikimų pagerėjimą. Tai turėtų didžiulį poveikį tokioms plačiai paplitusioms ligoms kaip širdies ir kraujagyslių ligos, cukrinis diabetas ir kitos lėtinės ligos (neapsiribojant) bei užtikrintų didelę naudą pacientams visoje Europoje (Europos Komisija, 2013 m.).

Šis projektas Europos sveikatos apsaugai reikšmingas bent penkiais aspektais (daugiau būtų galima nustatyti projekto įgyvendinimo metu).

Pirma, šiame pasiūlyme aprašytas novatoriškas, nuoseklus ir kompleksinis požiūris yra grindžiamas mokslinės literatūros apžvalga ir, manoma, kad jis bus labai veiksmingas siekiant naudos skirtingoms kompleksinėms tikslinėms grupėms ir bendruomenei, kurioje jos gyvena. Jeigu toks veiksmingumas pasitvirtintų, šis projektas turėtų didžiulę reikšmę Europos Sąjungai, kurioje kasmet beveik 80 mln. žmonių patenka į ligonines dėl ūminių ligų (Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros sektoriaus federacija, 2011 m.) ir panašiai tiek jų artimųjų atvyksta į ligonines per lankymo valandas.

Antra, šis pasiūlymas leistų kurti naujos formos partnerystes tarp ligoninių ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, kurios skatintų visų projekte dalyvaujančių tikslinių grupių bei bendruomenės, kurioje jos gyvena, aktyvų bendrą vaidmenį. Mes tikimės užmegzti stiprius ryšius su bendruomene, siekiame sukurti palankias sąlyga skeisti įpročius ligoninėje ir už jos ribų. Literatūros šaltiniai pateikia gerų įrodymų, kad kompleksinis požiūris į sveikatinamąją veiklą turi didesnį pasisekimą, palyginti su atskirų intervencijų įgyvendinimu.

 

Trečia, elgesio taisyklių ir ataskaitų prieinamumas visuomenei skatintų kompleksinį ir veiksmingą sveikatinamosios veiklos modelį taikančių ligoninių populiarinimą. Europos Sąjungoje daugelis praktinių žinių taikoma pagal sveikatą stiprinančių ligoninių modelį, tačiau tik nedaugelis tokių žinių yra plačiai dokumentuotos kaip kompleksinės įvairiapusės intervencijos. Šis pasiūlymas galėtų užtikrinti novatoriškos, dokumentais patvirtintos ir apibendrinamos intervencijos įgyvendinimą, kuris galėtų būti plačiai taikomas visose Europos Sąjungos šalyse narėse.

Ketvirta, mes siekiame skaidraus šio projekto procesų ir rezultatų įvertinimo. Manome, kad įrodymais grindžiama profilaktika ir sveikatinamoji veikla viena kitą papildo, dėl to siekiame sumažinti atotrūkį tarp jų.Personalizuotas įgaliojimų suteikimas, įtrauktas į pasirinktą klinikinės priežiūros sistemą, dažniau prieinamą rizikos grupei priskirtiniems ligoniams, turėtų sumažinti tiek recidyvų ir vilkinimo atvejų skaičių esant klinikinei būklei, kai reikalingas stacionarinis gydymas ir intensyvi priežiūra, tiek sveikatos priežiūros išlaidas. Aktyvaus ir sveiko požiūrio skatinimas silpnėjančioje ar senėjančioje populiacijoje, įtraukiant visą bendruomenę, gali sustiprinti sveikus dabartinės ir ateities kartų įpročius. Nuodugnus vertinimas taip pat būtų aktualus tyrimui, nes iki šiol tik kelios sveikatos stiprinimo iniciatyvos (PSO / Europos sveikatą stiprinančių ligoninių struktūroje) yra įvertintos laikantis griežtos metodikos. Šis tyrimas būtų ypatingas dar ir tuo, kad anoniminiai pacientų atsakymai apie santykį su gydančiu personalu ir sąlygomis ligoninėse, padėtų tiksliau įvardinti trūkumus gydymo įstaigose, o svarbiausia santykiuose su gydytojais, seselėmis, slaugytojomis ir ,be abejo, su artimaisiais.

Penkta, įvairiapusę patirtį sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje turinčių partnerių, įsikūrusių geografiškai reprezentatyviose Europos Sąjungos teritorijose, įsitraukimas ir mikrorajonų išskyrimas pagal skirtingą socialinę ir ekonominę bei demografinę struktūrą turėtų parodyti plataus masto rezultatus. Būtų dalijamasi patirtimi pritaikant projektą atsižvelgus į kontekstą, kad būtų užtikrintas šio projekto tęstinumas ir kuriama nauda kiek įmanoma didesniam skaičiui ligoninių visoje Europos Sąjungoje, net ir per jau esamus SSL bei ligonių tinklus.

NUMATOMI REZULTATAI

 

Įvertinti konsultavimo intervencijos poveikį

2. Įvertinti interaktyvių grupinių užsiėmimų poveikį.

2.1. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvaujančių ligonių, kurie žino savo rizikos veiksnį, dalis (žinios).

2.2. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvaujančių ligonių, kurie nori pakeisti savo rizikos veiksnį, dalis (ketinimai).

2.3. Grupiniuose užsiėmimuose dalyvaujančių ligonių, kurie keičia savo rizikos veiksnį keisdami įpročius, dalis (įpročiai).

3. Įvertinti supančios aplinkos intervencijos poveikį.

3.1. Iš ligoninėse siūlomų sveikatos skatinimo priemonių naudos gaunančių ligonių, kurie žino savo rizikos veiksnį, dalis (žinios)

3.2. Iš ligoninėse siūlomų sveikatos skatinimo priemonių naudos gaunančių ligonių, kurie nori pakeisti savo rizikos veiksnį, dalis (ketinimai).

3.3. Iš ligoninėse siūlomų sveikatos skatinimo priemonių naudos gaunančių ligonių, kurie keičia savo rizikos veiksnįkeisdami įpročius, dalis (įpročiai).

4. Įvertinti ryšių su ligoninių mikrorajonu poveikį.

4.1. Iš ryšių su bendruomene naudos gaunančių ligonių, kurie žino savo rizikos veiksnį, dalis (žinios).

4.2. Iš ryšių su bendruomene naudos gaunančių ligonių, kurie nori pakeisti savo rizikos veiksnį, dalis (ketinimai).

4.3. Iš ryšių su bendruomene naudos gaunančių ligonių, kurie keičia savo rizikos veiksnįkeisdami įpročius, dalis (įpročiai).