2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.    Neįgaliųjų teisių gynimas

Bendras netiesioginę teisinę pagalbą gavusių asmenų skaičius nėra tiksliai apibrėžiamas, kadangi asociacijos tiek šviečiamoji, tiek teisinė veikla apima visos Lietuvos švietimo, informavimo ,konsultacijų teikimo paslaugas tiek sergantiems tiek jų artimiesiems.

Tiesiogiai atstovautos 320 neįgaliųjų teisės švietiejiškuose renginiuose, konferencijose,draugijų susirinkimuose ir vasaros užimtumo stovykloje.

Suorganizuota 1 konferencija „“Išsėtine skleroze sergančių žmonių užimtumo ir mobilumo aktualijos“ Vilniuje, Rasisson blue konferencijų centre, kurioje dalyvavo 250 asmenų, iš jų neįgaliųjų 200

Suorganizuota IS Dienos  renginys Kaune, kuriame dalyvavo 80 asmenų, iš jų neįgaliųjų 60 .

Dalyvauta 1 tarptautiniame renginyje, EMSP konferencijoje Osle, kuriame dalyvavo 2 asmenys, iš jų neįgaliųjų 1.

Suorganizuota 1 savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla Šventojoje, kurioje dalyvavo 80 asmenų, iš jų neįgaliųjų 60

Bendras naudą (paslaugas) gavusių asmenų (pagal bendrą nesikartojantį asmenų sąrašą) skaičius -410, iš jų neįgaliųjų-320