Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungos organizuoto seminaro metu siekta atkreipti dėmesį į šia liga sergančius žmones

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga Rokiškio viešojoje bibliotekoje orga nizavo seminarą „Nauji iššūkiai“. Kaip sakė šios sąjungos generalinė sekretorė Aldona Droseikienė, šio seminaro tikslas – sutelkti bendruomenę per partnerystę ir veiklas, supažindinti žmones su šios ligos požymiais bei pakviesti sergančiuosius burtis į draugijas ir dalyvauti organizuojamose veiklose.

„Kai išgirsta apie sergančiuosius išsėtine skleroze, daugelis nustemba, kad tai jaunų žmonių liga. Dažniausiai ja suserga 20-40 amžiaus žmonės. Tai centrinė nervų sistemos, t. y. galvos ir nugaros smegenų lėtinė liga. Išgirdę diagnozę sergantieji išsėtine skleroze ar kitomis ligomis, dažniausiai užsidaro savo aplinkoje – dėl ligos požymių, atsiradusių psichologinių problemų. Draugijos reikalingos tam, kad padėtų sergantiesiems nelikti vieniems su savo liga. Labai svarbu sukontroliuoti savo emocinę būseną.  Išsėtinė sklerozė yra nepagydoma liga, tačiau medikų pagalba sukontroliuojama. Šio renginio metu norėtume atkreipti sergančiųjų dėmesį, kad jie turi galimybę burtis į bendras veiklas bei pakviesti neįgaliuosius vienijančias draugijas susitelkti bendram darbui, bendrai veiklai“- sakė renginio organizatorė A. Droseikienė.

„Siekiu suburti panašias problemas turinčius žmones bendrai veiklai. Padėti jiems, tiek gaunant medicinines paslaugas, reikalingas gydymui priemones, tiek įtraukiant į užimtumą ir veiklas, organizuojant laisvalaikį. Prieš įkuriant asociaciją Rokiškio rajone, kelerius metus aktyviai dalyvavau Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos veikloje. Man buvo įdomu dalyvauti jų organizuojamoje veikloje, todėl paskatinta ir palaikoma jų vadovo Gedimino Virbicko įkūriau asociaciją Rokiškio rajone.

Visas veiklas organizuojame padedant Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjungai. Tai labai stipri organizacija, įtraukianti į savo veiklas, organizuojanti seminarus, siekianti, kad žmonės bendrautų vieni su kitais“- sakė Rokiškio skyriaus vadovė Diana Gudeikienė.

Renginyje dalyvavusi Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė dalyvavusius supažindino su rajone teikiamomis paslaugomis neįgaliesiems, bei paskatino nevyriausybines organizacijas stiprinti savo veiklą. Seimo narys Raimundas Martinėlis, Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas atkreipė dėmesį, jog Rokiškio rajone yra nemažai neįgaliųjų problemas sprendžiančių organizacijų, pakvietė vieniems su kitais bendradarbiauti, dalintis patirtimi, naudotis rajone jau teikiamomis paslaugomis.

https://www.rokiskiosirena.lt/…/lietuvos-istins-sklerozs-sj…