IS Dienos renginys Alytuje

Mielieji draugai😊
Kiekvienais metais paskutinį gegužės trečiadienį yra minima Pasaulinė Išsėtinės sklerozės diena.Įvairios tarptautinės ir sveikatos organizacijos ragina visus,ypač 20-40 metų žmones,atkreipti dėmesį į šią klastingą ligą.
Šiais metais LISS atsižvelgdama į Vyriausybės rekomendacijas siekiant apsaugoti žmones nuo corona viruso plitimo , IS Dienos renginį kartu su Alytaus IS draugija pradėjo nuo Dzukijos.
2021 m. Gegužės 26 d.Dzukijos dvare susitiko žmonės iš Alytaus,Kauno,Kupiškio,Panevėžio,Vilniaus Marijampolės,Birštono,Druskininkų,Prienų,Rokiškio.
Renginio dalyvius muzikiniais sveikinimais pasveikino Solistė Judita Leitaitė, akomponavo Paulina Daukšytė. Renginio dalyvius ir svečius pasveikino Arūnas Baniulis, Alytaus IS draugijos pirmininkas ir Aldona Droseikienė, LISS Generalinė Sekretorė bei kitų neįgaliųjų organizacijų atstovai.
Renginio metu pranešimus skaitė labai garbingi svečiai tame tarpe ir aš. Pranešėjai ir renginio akimirkos:
• Alytaus Apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas Donatas Katlauskas.
• Gydytoja neurologė Virginija Baliulevičienė ir Gydytojas neurologas Kęstutis Juknelis.
• Alytaus miesto ir rajono skyriaus vedėja Gema Šakinienė.
• Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centro vadovė Daiva Latvytė.
• VDU Sveikatos psichologijos centro magistrė Martyna Melinytė.
• Psichodramos Praktikė ir Psichodramos asistentė Rūta Janulevičienė.
Po to IS Dienos renginys persikels į Žemaitiją-į Klaipėdą,kur vėl susirinks artimiausių regionų IS sergantys,jų artimieji,gydytojai ,sveikatos institucijų ir kitų draugijų žmonės.Šių renginių tikslas gauti daugiau informacijos apie ligą,kaip gyventi su liga ir daug kitų aktualių pranešimų.
Visi ištroškę gyvo bendravimo ir pasiruošę atviroms diskusijoms😊
Every year on the last Wednesday of May, World Multiple Sclerosis Day is celebrated. Various international and health organizations urge everyone, especially people aged 20-40, to pay attention to this insidious disease.
This year, LISS is launching the IS Day event together with the Alytus IS Society from Dzukija, taking into account the Government’s recommendations to protect people from the spread of the corona virus.
2021 On May 26, people from Alytus, Kaunas, Kupiškis, Panevėžys, Vilnius Marijampolė, Birštonas, Druskininkai, Prienai met in Dzukija manor.
The participants of the event were greeted with musical greetings by Soloist Judita Leitaitė, accompanied by Paulina Daukšytė. The participants and guests of the event were greeted by Arūnas Baniulis, the Chairman of the Alytus IS Society and Aldona Droseikienė, the Secretary General of LISS and representatives of other disabled organizations.
Very honorable guests, including myself, read the reports during the event. Speakers and event moments:
• Donatas Katlauskas, Senior Investigator of the Activity Division of the Alytus County Chief Police Commissariat.
• Neurologist Virginija Baliulevičienė and Neurologist Kęstutis Juknelis.
• Gema Šakinienė, Head of Alytus City and District Department.
• Daiva Latvytė, Head of Alytus Disability Employment Day Center.
• Martyna Melinytė, Master of Health Psychology Center, Vytautas Magnus University.
• Psychodrama Practitioner and Psychodrama Assistant Rūta Janulevičienė.
After that, the IS Day event will move to Samogitia-Klaipeda, where people with MS from the nearest regions, their relatives, doctors, people from health institutions and other societies will gather again. The purpose of these events is to get more information about the disease .
Everyone is thirsty for live communication and ready for open discussions