Aptarta, kaip galėtų būti stiprinama sveikatos priežiūros specialistų organizacijų savivalda

Kaip sveikatos priežiūros specialistus vienijančios organizacijos galėtų stiprinti savireguliaciją ir savivaldą, labiau įsitraukti į gydytojų, slaugytojų, akušerių ir kitų specialistų kvalifikacijos tobulinimo organizavimą, perimti kai kurias kitas valstybės institucijų vykdomas funkcijas viešosiose konsultacijose diskutavo Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir šių organizacijų atstovai.

Be kitų klausimų, viešosiomis konsultacijomis siekta nustatyti, kiek sveikatos priežiūros specialistus vienijančios organizacijos yra pasirengusios perimti kai kurias valstybės institucijų vykdomas funkcijas – licencijavimą, priežiūrą, kvalifikacijos tobulinimą, ir kokiomis kryptimis reikia stiprinti šių organizacijų savivaldą, kad perimtų funkcijų vykdymas būtų kokybiškas ir sklandus.

Viena iš galimybių stiprinti organizacijų savireguliaciją ir savivaldą galėtų būti aktyvesnis jų įsitraukimas į sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo procesą. Organizacijos geriausiai žino savo narių poreikius ir galimybes tobulintis, kokios ilgalaikės programos yra būtinos visaverčiam specialistų augimui užtikrinti. Bendromis pastangomis būtų lengviau užtikrinti procesų kokybę, atsirastų galimybių inovatyvioms tobulinimosi programoms, tikslingiau būtų panaudojamos tam skirtos lėšos kvalifikacijai tobulinti. Tokiai pozicijai apklausos dalyviai pritarė tiek praėjusių, tiek šių metų viešosiose konsultacijose, tad numatyta, kad SAM ir organizacijų atstovai kartu parengs kvalifikacijos tobulinimo procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus.

Siekiant, kad organizacijos galėtų prisidėti ne tik prie tobulinimosi organizavimo, bet galimai perimtų ir dalį licencijavimo ir kontrolės funkcijų, būtina tam tinkamai pasiruošti ir išspręsti kai kuriuos klausimus. Šiuo metu sveikatos sektoriuje veikia daugiau negu 100 skirtingas specialistų grupes atstovaujančių organizacijų, tad skiriasi jų organizacinė branda, vidinių organizacijos procesų supratimas ir vykdymas, jų turimos kompetencijos ir ištekliai, atstovaujamų specialistų kiekiai. Dėl to pirmiausia būtina mažinti šiuos skirtumus – stiprinti specifines viešojo administravimo kompetencijas, teisines žinias, užsitikrinti administracinius ir finansinius išteklius.

Atsižvelgiant į tai, kad neretai tą pačią specialistų grupę atstovauja kelios skirtingos organizacijos su skirtinga veiklos trukme ir patirtimi, joms taip pat būtina formuoti stambesnes struktūras, turinčias aiškią valdyseną, užtikrintus skaidrius vidinius procesus, turėti veikiančius valdymo organus – svarstytini vienijimosi, skėtinių organizacijų susivienijimo konkrečiai veiklai modeliai.

Viešosios konsultacijos parodė, kad dėl minėtų brandos skirtumų sudėtinga užtikrinti ir lygiavertį visų organizacijų dalyvavimą – šiuo metu viena iš organizacijų, deja, neturi galimybių sistemiškai vykdyti licencijavimo ir kontrolės funkcijas.

Viešosiose konsultacijose, kuriose dalyvavo SAM, sveikatos priežiūros specialistų organizacijų ir universitetų atstovai, taip pat buvo aptartos sveikatos priežiūros specialistų organizacijų įtraukimo į kvalifikacijos tobulinimo procesą alternatyvos, sveikatos priežiūros specialistų organizacijų veikimo sveikatos sistemoje pagrindai, bei kaip galėtų būti atrenkamos organizacijos, pretenduojančios vykdyti viešojo administravimo funkcijas.

Viešosios konsultacijos metu savo įžvalgomis ir patirtimis dalinosi ir Odontologų rūmų atstovai, kurių savivaldos stiprinimo klausimai šiuo metu svarstomi Seime.

SAM Spaudos tarnyba