Valstybės garantijos dirbantiems neįgaliesiems

Negalios ABC
Nustatymai

Darbo kodeksas ir kiti Lietuvoje galiojantys teisės aktai numato įvairias lengvatas negalią turintiems dirbantiems žmonėms. Pateikiame Socia­linės apsaugos ir darbo ministerijos parengtą informaciją apie svarbiausias iš jų.

Tinkama darbo vieta. Įrengiant darbo vietas turi būti įvertintos darbuotojo fizinės galimybės. Darbo vietos turi būti įrengtos taip, kad jose dirbantys darbuotojai būtų apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar pavojingų rizikos veiksnių (tai numato Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas).

Ne visa darbo laiko truk­mė. Jei esate neįgalus ar vienas auginate neįgalų vaiką iki 18 metų turite teisę į ne visą darbo laiko trukmę. Tam darbdaviui reikia pateikti prašymą, kuris pagal sveikatos priežiūros įstaigos išvadą būtų pagrįstas sveikatos būkle ar neįgalumu (Darbo kodeksas).

Kasmetinės atostogos. Jei esate neįgalus ar vienas auginate neįgalų vaiką iki 18 metų, jums turi būti suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama penkias dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama šešias darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos (Darbo kodeksas).

Neapmokestinamų pajamų dydis (NPD).

  • Jei jums nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis (sunkus neįgalumo lygis), taikomas mėnesio neapmokestinamų pajamų dydis yra 645 eurai.
  • Jei jums nustatytas 30–55 proc. darbingumo lygis (lengvas arba vidutinis neįgalumo lygis) – taikomas mėnesio NPD – 600 eurų.

Palyginimui, asmenims, uždirbantiems minimalią algą, 2020 metais taikomas NPD – 350 eurų, kitiems jis apskaičiuojamas pagal formulę (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas).

Nemokamos atostogos. Jei turite negalią, auginate neįgalų vaiką iki 18 metų arba slaugote neįgalų asmenį, kuriam nustatytas nuolatinės slaugos būtinumas, darbdavys privalo tenkinti jūsų prašymą suteikti nemokamas atostogas. Jos turi būti ne trumpesnės nei prašote, bet ne ilgesnės nei 30 kalendorinių dienų.

Jeigu darbdaviui pateikiate sveikatos priežiūros įstaigos išvadą, nemokamos atostogos jums turi būti suteiktos tokiam laikui, kokį rekomenduoja sveikatos priežiūros įstaiga (Darbo kodeksas).

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo iniciatyva. Jei nebegalite tinkamai atlikti savo darbo dėl ligos ar neįgalumo, darbo sutartis gali būti nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

Darbo sutarties nutraukimas be darbuotojo kaltės. Jeigu darbdavys nori jus atleisti be jūsų kaltės, o jūs esate neįgalus arba auginate neįgalų vaiką iki 18 metų, įspėti apie atleidimą darbdavys turi prieš 3 mėnesius. Jeigu čia dirbote trumpiau nei metus – turi įspėti prieš 6 savaites. Atleidžiamam darbuotojui turi būti išmokėta dviejų jo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – pusės jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka. Jei turite didesnį nei 5 metų nepertraukiamo darbo stažą, papildomai išmokama ilgalaikio darbo išmoka (Darbo kodeksas).

 

 

Rėmėjai

dnt_puslapyje_pirmas
SRfondas_puslapyje_antras
rėmėjai
TAIP PAT SKAITYKITE
rubrika portale TV3.lt