Padidinti NVO vaidmenį kovojant su skurdu ir įgyvendinant socialiai neapsaugotų piliečių teises

http-www-eapn-lv-baltic_project_2/

   NORDEN Trumpas projekto aprašymas

 Projektą Baltijos jūros regione įgyvendina 8 nevyriausybinės organizacijos iš Latvijos, Rusijos (Kaliningrado srities), Baltarusijos, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, Danijos ir Norvegijos.

Pagrindinis šio projekto tikslas – pagilinti pilietinės visuomenės vaidmens supratimą ir išplėsti NVO tinklo gebėjimus stiprinant socialinės apsaugos ir sveikatos sektorių, taikant pagrindinius Europos socialinių teisių komponentų principus.

Šalyse partnerėse bus vykdomas vienas mokymo seminaras, 7 seminarai ir viena atvira konferencija keturiems projekto tikslams įgyvendinti. Ši veikla pagerins tikslinės grupės (16 nevyriausybinių organizacijų socialinės rūpybos ir sveikatos propagavimo sektoriaus ekspertų) žinias ir įgūdžius, stiprins bendradarbiavimo partnerių gebėjimus ir atitinkamų interesų gynimą valstybės institucijose ir savivaldybėse;

Informacijos sklaida apie NVO vaidmenį ir galimybes propaguoti sprendimų priėmimo procesą bus teikiama per brošiūras, kuriose yra apibendrintų nevyriausybinių organizacijų ekspertų išvados.