Ataskaitos

2018m Veiklos Ataskaita 2018 m. įvyko 2 valdybos posėdžiai: 2018 m. Balandžio 27 d.Kaune,2018 m. Rugsėjo 18 d..Vepriuose; Ataskaitiniu laikotarpiu LISS turėjo 2 etatinius darbuotojus. Metų eigoje pagal autorines ir terminuotas darbo  sutartis  LISS asociacija sudarė sutartis su5 kvalifikuotais medicinos specialistais ( Emp-H projektas) 2018 m. pabaigoje LISS veiklose aktyviai dalyvavo 7 savanoriai iš Lietuvos … Daugiau: Ataskaitos

2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.    Neįgaliųjų teisių gynimas Bendras netiesioginę teisinę pagalbą gavusių asmenų skaičius nėra tiksliai apibrėžiamas, kadangi asociacijos tiek šviečiamoji, tiek teisinė veikla apima visos Lietuvos švietimo, informavimo ,konsultacijų teikimo paslaugas tiek sergantiems tiek jų artimiesiems. Tiesiogiai atstovautos 320 neįgaliųjų teisės švietiejiškuose renginiuose, konferencijose,draugijų susirinkimuose ir vasaros užimtumo stovykloje. Suorganizuota 1 konferencija „“Išsėtine skleroze sergančių žmonių užimtumo ir mobilumo … Daugiau: 2016 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS ATASKAITA