Negalios terminas gali būti pratęstas iki liepos 29 d.

Jeigu karantino metu baigiasi Jums nustatytos negalios terminas ir NDNT nepateiksite naujo gydytojo parengto siuntimo, terminą iki karantino pabaigos ir dar 90 dienų jam pasibaigus (t. y. iki liepos 29 d.) pratęsime automatiškai ir apie tai Jus informuosime telefonu. Tokiu atveju naujas neįgaliojo pažymėjimas ir kiti dokumentai neišduodami  –  iki liepos 29 d. galios išduoti anksčiau.

Minimu laikotarpiu asmeniui pateikus naują gydančio gydytojo parengtą siuntimą, negalios vertinimas bus atliekamas įprasta tvarka, t. y. terminas automatiškai pratęsiamas nebus.

Jeigu dėl negalios kreipiatės pirmą kartą, atlikti negalios vertinimą net ir karantino metu galėsime tik gavę gydytojo parengtą siuntimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti su siuntimu?

  • prašymą nustatyti negalią;
  • gydytojo parengtą siuntimą į NDNT (jei gydytojas pateikė siuntimą NDNT el. būdu, siuntimo pačiam asmeniui pateikti nereikia);
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • 3X4 cm dydžio nuotrauką (jei pageidaujate gauti neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę, pateikite 2 nuotraukas).
  • Prašymų nustatyti negalią formas rasite čia.

Kaip pateikti dokumentus NDNT?

  • paštu,
  • palikti prie įėjimo į NDNT esančioje pašto dėžutėje,
  • el. paštu,
  • per E. pristatymo sistemą.

NDNT teritorinių skyrių kontaktus žr. čia.

Ar Jums reikės atvykti į NDNT atliekant Jūsų negalios vertinimą?

Į NDNT atvykti nereikės. Medicininė dalis kaip įprasta įvertinama pagal gydytojos parengtame siuntime pateiktus duomenis, o savarankiškumo klausimyną užpildysime nuotoliniu būdu. T. y. su asmens iki 18 m. tėvais (ar jo teisėtais atstovais) per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos NDNT darbuotojas susisieks telefonu. Su pensinio amžiaus asmeniu dėl klausimyno užpildymo susisieks savivaldybės paskirtas socialinis darbuotojas.

Kaip gausite sprendimą dėl negalios?

Sprendimą Jums išsiųsime paštu prašyme nustatyti negalią nurodytu adresu.

Informaciją parengė Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba.