NORDPLUS projektas.Socialinė teisė į darbą.

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga kartu su partneriais : Asociacija „EAPN-Latvia“ (Ryga, Latvija), Eesti People To People (Talinas, Estija), Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga (Vilnius, Lietuva), Odensės suaugusiųjų mokykla (Odense, Danija) ir „Žmonės žmonėms“ (Bergenas, Norvegija)  tęsia NORDPLUS projekto “Socialinė teisė į socialinį darbą” įgyvendinimą.

Projekto tikslas:Projekto metu, dalinantis geriausia patirtimi ir įrankiais tarp Šiaurės ir Baltijos valstybių nevyriausybinių veikėjų (nevyriausybinių organizacijų, privataus sektoriaus,), bus pristatyta konkreti erdvė bendradarbiavimui,  – socialinis verslumas.

Bus ieškoma sėkmingų bedradarbiavimo atvejų tarp socialinių verslininkų, viešojo ir privataus sektoriaus veikėjų. Bus organizuojamos diskusijos dėl socialinės verslininkystės ir darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, taip pat rengiami interviu su socialiniais verlininkais, skelbiamos tiek sėkmės, tiek pamokančių klaidų istorijos apie juos ir jų įmones.

Socialinių verslininkų, socialinių įmonių ir socialinius novatorių komunikacijos kampanija į projekto veiklą pakvies 10 dalyvių intensyviems mokymams,po 2 iš kiekvienos partnerinės institucijos  įgyti žinių ir patirties apie socialinių teisių principų laikymąsi ir praktinį šių principų taikymą plėtojant NVO socialinį verslumą.

Pandemijos metas sustabdė organizuoti susitikimus gyvai kiekvienoje iš šalių,tad virtualių susitikimų dėka galima toliau diskutuoti ir dalintis kiekvienos šalies patirtimi  apie socialinio verslo praktiką įtvirtinančia pagrindinius Europos socialinių teisių principus, kai kalbama apie socialinės rizikos žmonių įtrauktį į socialinį gyvenimą ir galimybes naudotis NVO socialinėmis įmonėmis bei sukurti patrauklią aplinką įvairioms socialinėms gyventojų grupėms .

Virtualūs susitikimai įvyko organizuojant  : vasario 19 d.-APN kovo 13d.-EAPN balandžio 19d.-Odense (Danija)

Projekto svetainė: http://www.eapn.lv/nordplus/