Panevėžio mieste yra galimybė teikti paliatyvios pagalbos paslaugas,ambulatorinės slaugos paslaugas asmens namuose.

Yra galimybę Panevėžyje teikti paliatyviosios pagalbos paslaugas, ambulatorinės slaugos paslaugas asmens namuose. Planuojame teikti ir Dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose.  Paslaugos teikiamos nemokamai, nes yra finansuojamos Ligonių kasos lėšomis.

Dėl detalesnės informacijos kviečiame kreiptis šiais kontaktais:  gyd. Raimonda Ulianskienė  +37061575219, direktorius Kęstutis Runkelė +37069967572, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Edita Pratkienė +37069522116

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS APRAŠYMAS PASLAUGOS GAVĖJAI KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA
Ambulatorinės slaugos paslaugos asmens namuose Tai licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. Paslaugas teikia komanda: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas –          Vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;

–          suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;

–          senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;

–          pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kai jiems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi būti pateikta užpildyta Bartelio indekso nustatymo lentelė su išvada). Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis ir išrašantis iš stacionaro gydytojas arba šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas, arba slaugytojas;

Siuntimo iš šeimos gydytojo
PASLAUGOS PAVADINIMAS PASLAUGOS APRAŠYMAS PASLAUGOS GAVĖJAI KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA
Paliatyvi pagalba namuose Paciento, sergančio nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimo priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti kitas psichosocialines ir dvasines problemas. Paslaugas teikia komanda: slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, gydytojas, psichologas. Paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose teikiamos pacientams, kuriems nustatytas paliatyviosios pagalbos poreikis, teisės aktų nustatyta tvarka. Gydančiojo gydytojo siuntimas