Pradedame įgyvendinti Erazmus+ Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje –projektą.

 

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga nuo šių metų kovo 1d. pradėjo vykdyti programos „Erasmus+“ KA220-ADU Bendradarbiavimo partnerystės suaugusiųjų švietimo srityje –projektą”Pozityvus emocinis gyvenimas aktyviam senėjimui”.

Šiuo Erasmus projektu siekiama tobulinti pedagogų ir kitų suaugusiųjų švietimo darbuotojų kompetencijas, pirmiausia projekto partnerių organizacijose ir, antra, kitose organizacijose ir institucijose. Projektas prisidės prie gerai subalansuoto, sveiko ir atsakingo senėjimo proceso, kuriame daugiausia dėmesio bus skiriama tarpkultūriniam ir kartų bendradarbiavimui bei švietimui. Partneriai seks projektų pavadinimu ir kurs metodikas ir mokomąsias  medžiagas emociniam gyvenimui ir aktyviam senėjimui.

Projektas bus orientuotas į senjorų įtraukimą į socialinį gyvenimą. Kaip galutiniai naudos gavėjai, jie bus įtraukti į vietos ir sklaidos veiklą ir padės išbandyti projekto medžiagą. Abi tikslinės grupės – pedagogai ir besimokantieji – bus įvairaus amžiaus, lyties, švietimo, socialinės ir kultūrinės kilmės. Šiuo projektu partneriai rems įtrauktį ir įvairovę švietime ir mokyme.

Partneriai nusprendė, kad apmokyti pedagogai geriausiai teiks paramą suaugusiems besimokantiems asmenims, ypač senjorams, kurie dėl COVID-19 daug laiko praleido karantine. Daugelis pagyvenusių žmonių kentėjo ne tik nuo vienišos ir socialinės izoliacijos, bet ir nuo streso bei depresijos.

Projekto partneriai iš Lietuvos, Estijos, Prancūzijos, Italijos ir Ispanijos išanalizavo „Erasmus“ programos vadovą ir sutarė, kad bendras programos tikslas „per mokymąsi visą gyvenimą remti švietimo, profesinio ir asmeninio švietimo, mokymo žmonių ugdymą“ bus bendras šio projekto tikslas.

Konkretūs tikslai: * tobulinti suaugusiųjų švietėjų kompetencijas; * kurti ir plėtoti efektyvią pedagogų mokymo ir mokymo medžiagą; *keistis gerąja patirtimi ir patirtimi tarp projekto partnerių organizacijų; * ugdyti besimokančių suaugusiųjų talentus ir ugdomuosius įgūdžius, daugiausia dėmesio skiriant senjorams; *