Projektas „Stiprus NVO tinklas gyvenimui su išsėtine skleroze“

Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga siekdama stiprinti sergančiųjų interesus visuomenėje ir plėsti bazinių paslaugų sritį, parengė projektą „Stiprus NVO tinklas gyvenimui su IS“, kurį finansuoja Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas pagal Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo NVO programą.

Programos tikslas – sustiprinti pilietinės visuomenės vystymąsi ir prisidėti prie socialinio teisingumo, demokratijos ir tvarios plėtros, skatinti dvišalius santykius tarp Lietuvos ir šalių donorių.

Apie projektą 

Išsėtinė sklerozė – jaunų žmonių liga, kuri tampa ypač skausminga, kai žmogus praranda darbingumą. Vidutinis sergančiųjų amžius yra tarp 20 ir 40 metų. Daliai sergančiųjų reikalinga nuolatinė slauga, tačiau esant nepakankamam finansavimui, valstybė nepajėgia užtikrinti pakankamo reikalingų paslaugų teikimo.

Ne mažesnė problema yra IS sergančiųjų interesų atstovavimas.

Šiuo metu Lietuvoje yra 16 IS draugijų, kurias koordinuoja LISS. Draugijos pasiskirsčiusios 10-yje miestų ir 6-iose apskrityse ir nors apima plačią geografinę padėtį, labai skiriasi vykdoma veikla ir aktyvumu. Vienos draugijos yra aktyvios ir vykdo bendrą veiklą su juridiniais vienetais savivaldos lygmenyje, kitose IS draugijose veikla vykdoma tuo atveju, kai jos yra įtraukiamos į visoje Lietuvoje bendrai vykdomus ir LISS koordinuojamus projektus.

Projekto tikslas 

Sukurti stiprų, savarankišką, IS sergančių asmenų ir jų šeimos interesus atstovaujančių draugijų tinklą, turintį aiškią viziją ir ilgalaikę strategiją tiek atskirų miestų bei regionų, tiek ir visos Lietuvos mastu bei užtikrinti būtinų bazinių socialinių paslaugų teikimą IS sergantiems asmenims.

Projekto uždaviniai 

1. Kelti IS NVO darbuotojų kvalifikaciją organizuojant mokymus menkiau išvystytiems gebėjimams lavinti, taip stiprinant atskiras IS NVO;
2. Skatinti bendradarbiavimą tarp IS NVO Lietuvos mastu siekiant stiprinti bendrą IS NVO tinklą;
3. Užtikrinti būtinųjų socialinių paslaugų teikimą IS sergantiesiems.

Projekto tikslas: Šiuo projektu siekiama sukurti stiprų, savarankišką, IS sergančių asmenų ir jų šeimos interesus atstovaujančių draugijų tinklą, turintį aiškią viziją ir ilgalaikę strategiją tiek atskirų miestų bei regionų, tiek ir visos Lietuvos mastu bei užtikrinti būtinų bazinių socialinių paslaugų teikimą IS sergantiems asmenims.

Projekto trukmė – 12 mėnesių (2013 m. lapkritis – 2014 m. spalis).

Asmuo pasiteirauti- Aldona Droseikienė, info@liss.lt; 8 612 08003; 8 (5) 2609068

Šio projekto įgyvendinimas turės teigiamą poveikį LISS, kaip projekto vykdytojo, gebėjimų vystymui. Projekte numatyti mokymai suteiks LISS darbuotojams taip reikalingų trūkstamų žinių, kurios galės būti tiesiogiai pritaikomos tiek tiesiogiai teikiant paslaugas IS sergantiems asmenims, tiek ir vystant organizaciją bei plėtojant bendrą IS NVO tinklą Lietuvoje. Bendros strategijos sukūrimas leis kryptingiau vystyti veiklą ateityje ir sustiprinti savo, kaip IS draugijas vienijančios ir IS sergančiųjų interesus atstovaujančios organizacijos, pozicijas Lietuvoje bei santykiuose su kitomis organizacijomis bei sprendimų priėmėjais. Projekto įgyvendinimas taip pat turės teigiamą poveikį kitų IS NVO organizacijų gebėjimų vystymui bei bendram NVO sektoriaus stipinimui, nes dalis numatytų veiklų yra skirtos IS NVO suteikti žinių ir įgūdžių, reikalingų efektyvios ir pridėtinę vertę kuriančios organizacijos valdymui.

Kalbant apie finansinių šaltinių diversifikavimą, šiai sričiai naudos turės finansinių išteklių diversifikavimo mokymai ir projekto metu įvyksiantys viešinimo renginiai didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Tikimasi, kad jų metu pavyks užmegzti bendradarbiavimo ryšius su savivaldos institucijomis, mokymo įstaigomis, kitomis NVO bei privačiais ir juridiniais asmenimis, kuriuos bus galima plėtoti, o ateityje gauti įvairios, taip pat ir finansinės, paramos. Taip pat projekte numatyti atskiri projektų valdymo mokymai, kurie paskatins draugijas aktyviau ieškoti papildomų finansavimo šaltinių per projektinę veiklą. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad projektas yra skirtas visoms IS NVO, todėl naudą veiklos tobulinimui ir finansinių šaltinių diversifikavimui pajus ir projektą įgyvendinanti organizacija, ir visos kitos IS NVO Lietuvoje.