Diskusija „Pilnavertis gyvenimas: ką turime nuveikti KARTU?“.

Socialines apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė maloniai pakvietė 2021 m. kovo 9 d. (antradienį) 15 val. dalyvauti nuotolinėje diskusijoje „Pilnavertis gyvenimas: ką turime nuveikti KARTU?“.

2021 03 10_SADM_diskusija su neigaliuju atstovais 22 (2).jpg
Diskusija su neįgaliųjų atstovais: visavertį gyvenimą kurkime kartu

Laikino atokvėpio galimybės užtikrinimas ir asmeninio asistento paslauga, „vieno langelio principu“ veikiantis pagalbos mechanizmas šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus, naujas negalios nustatymo modelis, kuris atlieptų individualius žmogaus poreikius, optimizuota techninės pagalbos priemonių sistema. Tai tik nedidelė dalis klausimų ir rūpesčių, kurie aptarti nuotolinėje diskusijoje su neįgaliųjų atstovais, kartu su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickiene bei viceministre Justina Jakštiene. Tai tęstinė ministerijos susitikimų su įvairiomis organizacijomis iniciatyva „Ministerija girdi“. Šį kartą su neįgaliųjų organizacijomis aptartos ne tik šiuo metu aktualiausios temos, bet ir netolimos ateities lūkesčiai.

„Sieksime užtikrinti, kad visuomenėje būtų sudarytos tinkamos sąlygos žmonėms su negalia visapusiškai dalyvauti visuomenės gyvenime: dirbti, mokytis, auginti vaikus, dalyvauti kultūriniame gyvenime, gauti pagalbą, kai jos reikia. Deja, kol kas žmonės su negalia vis dar susiduria su kliūtimis, kurios neleidžia gyventi savarankiškai. Visi kartu turime dėti pastangas, kad kiekvienas visuomenės narys be jokių apribojimų ir suvaržymų galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime, laisvai naudotis žmogaus laisvėmis ir teisėmis“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Pasak ministrės M. Navickienės, svarbu ne tik išgirsti vieniems kitus, pasidalinti gerąja patirtimi ir veiksmingais problemų sprendimais, bet ir įtraukti neįgaliųjų bendruomenę į sprendimų priėmimą: „Mums be galo svarbus neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų balsas, jų patirtis. Džiaugiamės, kad organizacijos nelieka nuošalyje, aktyviai įsijungia į diskusijas, proceso priežiūrą, teikia siūlymus, išsako nuomonę. Matydami, o ne maskuodami, sistemines bėdas, žingsnis po žingsnio bandysime pasiekti nuoseklų gyvenimo kokybės gėrėjimą ir geresnę integraciją“.

Neįgaliųjų reikalus kuruojanti socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė akcentavo žmonių su negalia dalyvavimą darbo rinkoje: „Turėdami darbą žmonės gali realizuoti save, gyventi savarankiškai, oriai, bei jaustis finansiškai laisvi. Statistiškai pagrįsta, kad jeigu darbdavys įdarbina vieną žmogų su negalia, net 67 proc. padidėja tikimybė, kad tas pats darbdavys įdarbins ir daugiau žmonių su negalia. Tai reiškia, kad žmonės su negalia – puikūs darbuotojai, tik turime jiems padėti, o darbdaviai nebijotų suteikti šansą“, – teigia socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Justina Jakštienė.

Viceministrė J. Jakštienė apžvelgė svarbiausius būsimų ketverių metų darbus, išskirdama laikino atokvėpio galimybės užtikrinimą asmenims, kurie prižiūri sunkią negalią turintį šeimos narį, asmeninio asistento paslaugos teikimą. Siekiant atliepti šeimų, auginančių neįgalius vaikus, poreikius ir kompleksinį požiūrį, bus sukurtas „vieno langelio principu“ veikiantis pagalbos mechanizmas: atvejo vadyba, kompleksinės paslaugos ir pagalba.

Pasak viceministrės, ketinama parengti naują negalios nustatymo modelį, kuris atlieptų individualius žmogaus poreikius, ir siekti, kad žmonės gautų savalaikę pagalbą negaliai kompensuoti. Tai spręsti padės optimizuota techninės pagalbos priemonių sistema, sukuriant mobilias komandas, kurios  nuvykusios pas žmogų net tik padės parinkti tinkamas priemones ir apmokys jomis naudotis, bet ir įvertins kitos pagalbos žmogui būtinybę, bei apie tai informuos atitinkamas institucijas.